Wiadomości

Interpelacja posłów Konfederacji w sprawie działań firmy PayPal

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Posłowie Konfederacji, Grzegorz Braun, Artur Dziambor oraz Michał Urbaniak, złożyli interpelację skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie działalności firmy PayPal, która dotyczy także fundacji Magna Polonia. W interpelacji tej czytamy:

Dnia 4 października br. firma PayPal, której spółka córka zarejestrowana jest w Luksemburgu – prowadząca jednak działalność także w Polsce, w tym za pomocą polskojęzycznego portalu (pośrednictwo w przesyłaniu i odbieraniu pieniędzy), dokonała trwałej blokady konta polskiej Fundacji Magna Polonia z siedzibą w Mysłowicach (KRS 743641), której jednym z celów statutowych jest Krzewienie Postawy Patriotycznej i Narodowej.

Jednocześnie – 7 minut później – trwałej blokadzie uległo konto jej prezesa, Pana Przemysława Holochera, znanego działacza patriotycznego, związane jednak z niezależnie prowadzoną przez niego jednoosobową działalnością gospodarczą.

W dniu 17 października firma PayPal dokonała „trwałej” blokady kont należących do firmy Capital sp. z o.o., prowadzącej księgarnię internetową i wydawnictwo. Scenariusz działania firmy PayPal był łudząco podobny – wskazano na złamanie regulaminu, nie podając jednak żadnych działań ani konkretnych punktów, które zostały naruszone. Na pytania przesłane drogą elektroniczną odpowiedziano jedynie powołując się na mgliste “naruszenie zasad”, jednakże bez podania sposobu naruszenia, ani jakie zasady zostały faktycznie naruszone.

Pod koniec roku jeszcze kilka innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce poinformowało o takim samym postępowaniu firmy PayPal wobec nich.

We wszystkich przypadkach nie było żadnego uzasadnienia. Działania te są jednak zgodne z niebywałą zapowiedzią prezesa amerykańskiego PayPal, Dana Schulmana, który w wywiadzie dla dziennikarki Wysokich Obcasów, dodatku do Gazety Wyborczej, opublikowanym dnia 8 czerwca br., oświadczył: „Wiemy, że będziemy musieli zmierzyć się w sądzie z następstwem naszych decyzji o zablokowaniu kont prawicowym aktywistom. Ale nie ma naszej zgody na sianie nienawiści”.

Rzecz jasna to Pan Schullman i jemu podobni decydują co jest mową nienawiści, a z racji tego, że wspomniane blokady nie mają nawet wytłumaczenia, należy logicznie przyjąć, iż posiadają walor ideologicznej cenzury, zmierzającej jedynie do finansowego zdławienia osób i podmiotów, które związane są z działalnością patriotyczną oraz podtrzymywaniem tradycji i tożsamości narodowej, tak obcej międzynarodowemu kapitałowi.

Powyższa teza jest o tyle zasadna, iż 7 października Pan Przemysław Holocher założył kolejne konto na PayPal, już jednak na siebie, jako osobę fizyczną. Nie wykonywał na nim żadnych operacji, po czym – dnia następnego – konto owe także zostało trwale zablokowane, gdzie pretekstem miało być naruszenie – za pomocą właśnie rzekomych operacji, których nigdy nie było – enigmatycznych zasad dopuszczalnego użytkowania. W tym przypadku stało się jasnym, że to nie działania osoby, ale sama osoba, ulec miała zablokowaniu, a być może swoistej ewaporacji, stosując nomenklaturę z Roku 1984 Orwella. Także właściciele Capital sp. z o.o. otrzymali informację, że oni jako osoby fizyczne nie mogą w przyszłości zakładać kont PayPal, nawet w przypadkach niezwiązanych z obecną działalnością.

W świetle powyższego należy zważyć, że przez lata wiele podmiotów opierało i wciąż opiera swe istnienie o usługi firmy PayPal, co ma miejsce z uwagi na szybkość i wygodę transakcji, przez co PayPal przyzwyczaiło i związało ze sobą miliony ludzi, zarówno wpłacających i wypłacających pieniądze. Tym samym atak tego rodzaju i odcięcie Polaków i polskich podmiotów prawa od finansowego wsparcia swych sympatyków, w szczególności Polonii, może doprowadzić do zachwiania ich kondycji finansowej, jak również jest dyskryminującym działaniem monopolisty tej sfery usług.

Dodatkową kwestią pozostaje, że firma PayPal autoratywnie decyduje o blokadzie i trwałym usunięciu kont użytkowników ze skutkiem natychmiastowym, nie pozostawiając swoim klientom żadnego czasu na reakcję. Nie podaje też żadnej możliwości odwoławczej, ogranicza możliwości kontaktu do drogi elektronicznej. Nie posiada też żadnego adresu prowadzenia działalności ani nawet adresu do doręczeń na terenie RP. W praktyce uniemożliwia to dochodzenie roszczeń z tytułu poniesionych strat od PayPal przez małe polskie firmy.

Z tego względu wnoszę o udzielenie przez prezesa Rady Ministrów odpowiedzi na poniżej zadane pytania:1. Czy w polskim systemie prawnym funkcjonuje instytucja, bądź legalna definicja pojęcia „mowa nienawiści”?

2. Czy przedsiębiorstwo PayPal prowadzące działalność gospodarczą na terytorium RP podlega jurysdykcji krajowej i jest obowiązane do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa?
3. Jakie kroki przewiduje Rada Ministrów oraz poszczególni ministrowie w celu skutecznego zwalczania dyskryminujących działań firmy PayPal, które stanowią wyraźne pogwałcenie przepisów polskiego prawa?
4. Czy Szanowny Pan Prezes dostrzega w przytoczonym powyżej działaniu firmy PayPal zjawisko sztucznego ograniczania podaży usług – wobec Polaków oraz polskich podmiotów prawa, warunkując tym samym sprzeczność z przepisami prawa międzynarodowego?
5. Jakie działania, prewencyjne oraz zapobiegawcze zamierza podjąć polski rząd celem eliminacji negatywnego zjawiska dyskryminacji Polski oraz jej obywateli na arenie międzynarodowej w imię politycznej poprawności?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!