Wiadomości

Imigranci z Indonezji zatrudnieni nielegalnie we Włodawie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas prowadzonych działań kontrolnych, ujawnili sześciu nielegalnie zatrudnionych obywateli Indonezji.

Funkcjonariusze z Placówki SG we Włodawie podczas prowadzonych działań kontrolnych na terenie Włodawy ujawnili 6 nielegalnie zatrudnionych obywateli Indonezji. Mężczyźni w wieku 24 – 45 lat pracowali bez wymaganych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy i zezwoleń uprawniających ich do wykonywania pracy. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, wobec cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne. Nielegalnych pracowników zobowiązano do opuszczenia naszego kraju w terminie 30 dni oraz wydano im zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku. Skierowano również wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy.

W bieżącym roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili prawie 126 kontroli legalności zatrudnienia, które objęły ponad 5314 cudzoziemców. W wyniku tych działań ponad 14 cudzoziemców zostało zobowiązanych do opuszczenia terytorium Polski, wobec 188 nielegalnych pracowników z zagranicy skierowano wnioski do Sądu o ukaranie. Kontrole legalności spowodowały również skierowaniem do sądu wniosków o ukaranie wobec 44 pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali obcokrajowców.

/Straż Graniczna/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!