Wiadomości

Ile zarabia lekarz i pielęgniarka w wadowickim szpitalu?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach? Można o tym przeczytać na portalu wadowiceonline.pl…

Sytuacja w służbie zdrowia jest jaka jest, wiele osób narzeka na to, co spotkało ich podczas pobytu na SOR-rze czy w szpitalu, również wadowickim. Jest także druga strona medalu, to narzekający na swoją pracę w tym “pionie” lekarze, pielęgniarki czy personel, dosyć często narzekający na zarobki w służbie zdrowia. O to ile takie osoby zarabiają postanowił zapytać były poseł Kukiz’15 dr hab. Józef Brynkus. Wysłał w tym celu zapytanie do organu nadrzędnego, zarządzającego ZZOZ w Wadowicach, czyli Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Jego pytanie dotyczyły wynagrodzeń dyrektora wadowickiej lecznicy a także najwyższych pensji lekarzy i pielęgniarek – liczonych ze wszystkimi składnikami, czyli wszelkimi dodatkami, także covidowymi.

Informacji udzielił starosta wadowicki Eugeniousz Kurdas. Jak wynika z podanych informacji, najwyższa miesięczna pensja lekarza, który zarobił najwięcej w wadowickim szpitalu wyniosła w ubiegłym roku ponad 72 tysiące złotych brutto. Co prawda chodzi tutaj o nie byle jaką personę bo o wynagrodzenie ordynatora, ale i także i „zwykły” lekarz może tutaj całkiem nieźle zarobić: najlepiej zarabiający w ubiegłym roku lekarz miesięcznie wyciągał 44,6 tysięcy złotych brutto. Dla przykładu najlepiej zarabiająca pielęgniarka zarządzająca oddziałem zarobiła miesięcznie ponad 21 tysięcy.

Dyrektor w Wadowicach zatrudniony na umowę cywilnoprawną o zarządzanie Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2021 otrzymała z tytułu umowy cywilnoprawnej 198.000 złotych plus nagrodę roczną 12.000 złotych (razem 210 000 złotych brutto).

Najwyższa jednomiesięczna pensja lekarza zatrudnionego w wadowickim szpitalu od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku, ze wszystkimi jej składnikami wyniosła 44.689,34 złotych (wynagrodzenie zasadnicze – 7 250 złotych, wysługa lat 1 450 złotych, dodatek funkcyjny 2 900 złotych, dyżury medyczne 18 089,34 złotych, dodatek covidowy 15 000 zł, godziny nadliczbowe – 0,00 złotych).

Najwyższe łączne wynagrodzenie lekarza za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku wyniosło – 390.893,01 złotych (wynagrodzenie zasadnicze – 74.650 złotych, wysługa lat – 14.930 złotych, dodatek funkcyjny – 22.395 złotych, dyżury medyczne – 176.415, 01 złotych, dodatek covidowy – 102.593 złotych, godziny nadliczbowe – 0,00 złotych).

Najwyższa jednomiesięczna pensja pielęgniarki zatrudnionej w wadowickim szpitalu od 1 styczna 2021 roku do 30 listopada 2021 roku, ze wszystkimi jej składnikami wynosiła 25.621, 61 złotych (wynagrodzenie zasadnicze – 4.455 złotych, wysługa lat – 891 złotych, dodatek funkcyjny – 891 złotych, dyżury medyczne – 1.659,41 złotych, dodatek covidowy – 5.181, 26 złotych; godziny nadliczbowe – 12.543, 94 złotych).

Najwyższe łączne wynagrodzenie pielęgniarki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku wyniosło 156 199, 04 złotych (wynagrodzenie zasadnicze – 54 230 złotych, wysługa lat – 10 846 złotych, dodatek funkcyjny – 10.846 złotych, godziny nocne i świąteczne – 8.989, 24 złotych, dodatek covidowy – 36.399,92 złotych, godziny nadliczbowe – 34.887, 88 złotych).

Najwyższa jednomiesięczna pensja lekarza zatrudnionego w wadowickim szpitalu na umowę cywilnoprawną od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2021 roku wyniosła 72.120 złotych (wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej dyżury oraz zarządzanie oddziałem – 57.120 złotych, wysługa lat – 0.00 złotych, dodatek funkcyjny – 0,00 zł, dyżury medyczne – 0,00 zł, dodatek covidowy – 15.000 złotych).

Najwyższe łączne wynagrodzenie lekarza zatrudnionego w wadowickim szpitalu na umowę cywilnoprawną od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2021 roku wyniosło 455.295 złotych plus dodatek covidowy 60.870 złotych (razem – 516.165,00 złotych).

Najwyższa jednomiesięczna pensja pielęgniarki zatrudnionej w wadowickim szpitalu na umowę cywilnoprawną od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2021 roku wyniosła 21 276,76 złotych (wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej dyżury oraz zarządzanie oddziałem – 14 101,31 złotych, wysługa lat – 0,00 złotych, dodatek funkcyjny – 0,00 złotych, dyżury medyczne – 0,00 złotych, dodatek covidowy – 7 175, 42 złotych).

Najwyższe łączne wynagrodzenie pielęgniarki zatrudnionej w wadowickim szpitalu na umowę cywilnoprawną od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2021 roku wyniosło 91 894,54 złotych plus dodatek covidowy 25.034,46 zł (razem – 116 929,00 złotych);

Łączne wydatki na wynagrodzenia od 1 stycznia do 30 listopada 2021 roku wyniosły 39 848 050,57 złotych (personel medyczny – 26.707 699,95 złotych, umowy cywilnoprawne – 13 .140 350,62 złotych);

Wypłacone dodatki covidowe w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 października 2021 roku – 15.354.886,94 złotych – łącznie (personel medyczny – 12.556.271,11 złotych; umowy cywilnoprawne – 2.798.615,83 złotych).

Dodatkowo wypłacono jednorazowy dodatek dla personelu niemedycznego pracującego na oddziałach covidowych w wysokości 5.000 zł na osobę, w łącznej kwocie 263 .77,00 złotych.

/wadowiceonline.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!