Wiadomości

II Forum Wizja Rozwoju w Gdyni uświetni obchody 35-lecia Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Hołd historii, wizja przyszłości

Pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości odbędą się w dniach 24-25 czerwca br. w Gdyni uroczystości upamiętniające powstanie przed 35 laty Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto. Jubileusz towarzyszyć będzie drugiej edycji Forum Wizja Rozwoju, największemu wydarzeniu gospodarczemu w północnej Polsce.

Komitet Honorowy obchodów stanowią: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Marszałek Senior, Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki, Prezes Zarządu PKO BP Zbigniew Jagiełło oraz Przewodniczący Zespołu Nowoczesnych Technologii przy NCBiR Wojciech Myślecki. Program, który prezentujemy poniżej, wpisuje się w drugą edycję Forum Wizja Rozwoju.

Tegoroczna edycja Forum to sto debat upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, pięć tysięcy uczestników i pięćset autorytetów uczestniczących w szesnastu blokach tematycznych. Wydarzenie, które po sukcesie ubiegłorocznej odsłony znalazło miejsce w kalendarzu najważniejszych polskich spotkań gospodarczych, odbędzie się w tym roku w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Forum, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach stojących obecnie przed rodzimą gospodarką: od innowacji, poprzez ekomobilność, energetykę i automatyzację przedsiębiorstw po społeczną odpowiedzialność biznesu. Sto debat, które wypełnią program Forum, dotyczyć będzie szerokiego spektrum problemów, w tym m.in. inwestycji, obronności, badań i rozwoju, zdrowia, kultury i sztuki czy technologii przyszłości. Nie zabraknie gospodarki morskiej bliskiej miejscu, w którym odbywa się Forum oraz tematów rozpoczętych podczas pierwszej edycji. Jednym z nich jest tzw. srebrna gospodarka, czyli wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i potencjału zawodowego seniorów.

– To kluczowy element współczesnej gospodarki – przekonuje inicjatorka Forum, przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, poseł Małgorzata Zwiercan. – Społeczeństwo się starzeje, a rynek produktów i usług dedykowanych seniorom rośnie. Od mądrości naszej reakcji na te zjawiska bardzo wiele zależy. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie poszukać pożytecznych rozwiązań w tym obszarze.

Poza dyskusją o aktualnych problemach gospodarki, o której wypowie się pięciuset ekspertów biorących udział w debatach, Forum zamierza promować polskie produkty, rozwiązania i przedsiębiorstwa. Wydarzenie ma być okazją do poszukiwania sposobów likwidacji barier rozwoju rodzimego biznesu oraz tworzenia dogodnych warunków rozwoju polskich firm, których produkty mogą skutecznie konkurować z zagranicznymi.

– Identycznie, jak podczas pierwszej edycji wydarzenia, proponujemy merytoryczną dyskusję o wizji polskiej gospodarki – mówi prezes Forum Wizja Rozwoju, Andrzej Michalak.
– Zapraszamy do niej autorytety ze świata biznesu i nauki, ale również mediów i polityki. Zależy nam na wypracowaniu koncepcji konkretnych działań, kreowaniu innowacyjnych planów i stworzeniu projektów pożytecznych dla polskiej gospodarki. Chcemy, aby podczas Forum zapadły ważne dla niej decyzje.

Patronami merytorycznymi Forum są: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury oraz przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan. Partnerstwo zadeklarowało wiele topowych polskich firm, które uczestniczyły w pierwszej edycji gdyńskiego wydarzenia.

Szczegółowe informacje nt. obchodów:

Patronaty medialne:

“Gazeta Obywatelska” 
“W sieci Historii” 
“Gazeta Polska”
portal Niezalezna.pl 
TV Republika

Organizatorzy:

Forum Wizja Rozwoju 
Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Program obchodów:
24 czerwca 2019 r.  

10.30 – 11.20  
Początki SW w Trójmieście. Działania SB wobec SWT.   

11.30 – 11.45  
Otwarcie wystawy “Solidarność Walcząca w Trójmieście”  

12.00 – 12.50   
Wydawnictwo SWT – Petit  

13.00 – 13.50  
Radio SW. Kontrwywiad – nasłuch radiowy, AFI.  

14.00 – 14.50  
Przygotowanie do czynnego oporu.  

14.50 – 16.10  
Projekcja filmu “Andrzej Kołodziej – bardzo polska opowieść”   

16.10 – 17.00   
Część oficjalna – wręczenie odznaczeń.  

17.00 – 17.45  
Projekcja – premiera filmu “Solidarność Walcząca w Trójmieście”  

17.50 – 18.00  
Otwarcie wystawy “Kobiety SWT”  

20.00    
Uroczysta Gala Forum Wizja Rozwoju  

25 czerwca 2019 r.  

10.40 – 11.30  
Druk prasy podziemnej SW i dla zaprzyjaźnionych środowisk.  

11.40 – 12.10
Prezentacja – premiera książki “Historia Solidarności Walczącej w Trójmieście w relacjach uczestników. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 25-lecia”.  

12.20 – 12.50  
100 lecie odzyskania niepodległości Polski. 1918 – 2018 – czas wielkich inwestycji.  

13.00 – 13.35  
Prezentacja książki “Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”  

13.45 – 14.35   
Doświadczenia opozycyjne i ich wpływ na uwolnienie potencjału gospodarczego Polaków. 

Wystawy:  
Kobiety Solidarności Walczącej w Trójmieście
Wystawa  “Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”
   
Filmy:

Pokaz filmu – “Andrzej Kołodziej – bardzo polska opowieść”
Film “Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”

Publikacje:

Biuletyn IPN  poświęcony 35-leciu SW Odział Trójmiasto
“Historia Solidarności Walczącej w Trójmieście w relacjach uczestników” – publikacja pokonferencyjna z 25 –lecia SW Oddział Trójmiasto

„Antologia prasy Solidarności w Trójmieście”
„Solidarność Walcząca w Trójmieście” 
„Gazeta Obywatelska” – numer specjalny 
Katalog wystaw 

 W trakcie trwania obchodów funkcjonować będą dwie pokazowe konspiracyjne drukarnie – powielaczowa i sitodrukowa. Jednym z drukarzy demonstrujących konspiracyjną technikę będzie Leszek Jaranowski – działacz podziemia antykomunistycznego, drukarz niezależnych pism podziemnych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!