Gospodarka Wiadomości

Grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła zysk na poziomie 5,51 mld zł, ale to mniej niż w roku 2017

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Ponad 5,51 mld zł zysku osiągnęła grupa kapitałowa PKN Orlen za 12 miesięcy 2018 r. przy wyniku ponad 7,17 mld zł w analogicznym okresie 2017 r. – wynika z opublikowanych przez płocki koncern danych finansowych.

Jak podał PKN Orlen, w czwartym kwartale 2018 r. grupa osiągnęła zysk na poziomie 809 mln zł przy ponad 1,63 mld zł w tym samym okresie roku poprzedniego.

„W 2018 r. koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową m.in., dywersyfikując źródła finansowania. Na koniec 2017 r. zadłużenie netto wynosiło 5,6 mld zł, natomiast dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 15,7 proc.” – zaznaczyła spółka.

Z opublikowanych przez nią danych wynika, iż w ciągu 12 miesięcy 2018 r. grupa kapitałowa PKN Orlen uzyskała przychody w wysokości 109,7 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu do tego samego okresu w 2017 r., gdy wynik ten wyniósł ponad 95,36 mld zł.

W czwartym kwartale 2018 r. przychody grupy osiągnęły poziom 29,42 mld zł, gdy w czwartym kwartale 2017 r. było to 24,73 mld zł.

Odnosząc się do wzrostu przychodów grupy PKN Orlen w 2018 r. o 15 proc., spółka zwróciła uwagę na odnotowany w tym czasie rekordowy poziom przerobu ropy – 33,4 mln ton oraz najwyższą w historii firmy sprzedaż – 42,9 mln ton.

PKN Orlen podał, że EBITDA LIFO grupy wyniosła za 12 miesięcy 2018 r. ponad 8,27 mld zł przy 10,44 mld zł w tym samym okresie 2017 r. „Historyczne rekordy z EBITDA LIFO na poziomie 2,8 mld zł odnotował segment detaliczny” – zaznaczył PKN Orlen. Dodał, iż wynik ten osiągnięto przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 7 proc. (porównanie 12 miesięcy 2017 i 2018 r.).

Jak podkreślił płocki koncern, „dobre wyniki, zgodne z oczekiwaniami rynku, zostały wypracowane w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, przy średniorocznym wzroście cen ropy naftowej o ponad 30 proc. (rok do roku) i gazu ziemnego o 29 proc.”, przy czym „dodatkowo widoczny był wpływ realizowanych w cyklach dwu-, trzyletnich postojów remontowych rafinerii w Kralupach i Możejkach oraz części petrochemicznej w PKN Orlen i Unipetrol”.

„Osiągnęliśmy dobre wyniki, działając w bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, czego przykładem był średnioroczny wzrost cen ropy naftowej o ponad 30 proc.” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Według niego osiągnięte przez koncern rezultaty „pokazują, jak istotne są konsekwencja w działaniu i skuteczne zarządzanie na różnych szczeblach organizacji”.

„To, z czego jesteśmy jednak szczególnie dumni, to fakt, że w tym czasie podjęliśmy szereg niezwykle istotnych decyzji biznesowych, które w długiej perspektywie będą wzmacniać pozycję koncernu na konkurencyjnym rynku, a także pozytywnie wpłyną na rozwój polskiej gospodarki. Te najbardziej strategiczne decyzje to rozpoczęcie procesu fuzji z Grupą Lotos oraz wdrożenie Programu Rozwoju Petrochemii” – podkreślił prezes PKN Orlen.

Jak ocenił koncern, miniony rok był tam „czasem ważnych inwestycji i decyzji biznesowych mających na celu budowę wartości PKN Orlen w długiej perspektywie”. W tym kontekście spółka przypomniała m.in., że oprócz rozpoczętego procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos oraz uruchomienia Programu Rozwoju Petrochemii, sfinalizowano wykup mniejszościowych akcjonariuszy czeskiego Unipetrolu, oddano do eksploatacji blok parowo-gazowy w Płocku oraz kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej.

„W 2018 r. koncern utrzymał wysoki rating Fitch BBB- z perspektywą stabilną, a także, zgodnie z zapowiedziami wypłacił dywidendę w wysokości 1,3 mld zł, czyli 3,00 zł na akcję” – podkreślił PKN Orlen, wspominając zarazem, że w grudniu zeszłego roku ogłosił aktualizację swej strategii na lata 2019-22.

Według PKN Orlen segment detaliczny koncernu w samym 4. kwartale 2018 r. „osiągnął kolejny rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 917 mln zł”. „Wynik został osiągnięty przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 6 proc. (rok do roku), w tym w Polsce o 5 proc., w Czechach o 7 proc., na Litwie o 11 proc. i w Niemczech o 8 proc.” – podał koncern.

PKN Orlen zaznaczył, iż na koniec 2018 r. miał w grupie 2803 stacje paliwowe, „co oznacza wzrost liczby obiektów o 20 (rok do roku)”. Koncern wspomniał jednocześnie, iż w IV kwartale minionego roku kontynuował projekt rozwoju elektromobilności, uruchamiając ładowarkę do aut elektrycznych na swej stacji paliw w Siewierzu.

„Tym samym rozpoczęto etap montażu stacji ładowania w ramach projektu inwestycyjnego, który do końca 2019 r. przewiduje powstanie 50 punktów” – dodała spółka.

PKN Orlen podkreślił, iż w IV kwartale 2018 r. odnotowano wzrost modelowej marży downstream – rafineria, petrochemia, energetyka (rok do roku) o 0,6 USD/bbl (na baryłkę) oraz wzrost średniej ceny ropy Brent (rok do roku) o 8 USD/bbl, do poziomu 69 USD/bbl. W tym czasie, jak zauważyła spółka, nastąpiło również osłabienie średniego kursu złotego względem USD i EUR.

Według PKN Orlen, segment downstream jego grupy wypracował w 4. kwartale 2018 r. wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,3 mld zł, a został on osiągnięty przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 1 proc. (rok do roku), w tym oleju napędowego łącznie o 3 proc., przy wzroście w Polsce o 8 proc. (rok do roku).

Jak poinformował PKN Orlen, jego segment upstream – wydobycia w 4. kwartale 2018 r. „po raz kolejny przyniósł dodatni wynik EBITDA LIFO na poziomie 66 mln zł”. „Średnie wydobycie w tym czasie wzrosło o 25 proc. (rok do roku) osiągając poziom 20,2 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę)” – wyliczył koncern.

Spółka dodała, że na terenie jej polskich koncesji zakończono wiercenie trzech otworów: Bystrowice, Miłosław i Komorze oraz rozpoczęto wiercenie otworu Czarna Dolna w Projekcie Bieszczady, a także ukończono akwizycję danych sejsmicznych 3D Chełmno.

PKN Orlen podał również, iż ramach aktywów jego grupy w Kanadzie, „wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 7 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 7 odwiertów, a do produkcji podłączono 10 otworów”. „W rejonie Kakwa zakończono kolejną fazę rozbudowy instalacji do wstępnego przerobu gazu oraz kontynuowano rozbudowę instalacji do magazynowania wody” – zaznaczył koncern.

W ogłoszonej w grudniu 2018 r. zaktualizowanej strategii PKN Orlen zapowiedział, że w latach 2019-20 planuje przeznaczyć na inwestycje średniorocznie 6,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,2 mld zł w stosunku do lat 2017-18. W ramach tej kwoty 4,9 mld zł wykorzystane zostanie w segmencie downstream, 0,7 mld zł w detalu oraz 0,7 mld zł w segmencie upstream. Według koncernu, w tym okresie zakładana średnioroczna wartość EBITDA LIFO wyniesie 10,3 mld zł, czyli o 1,1 mld zł więcej w porównaniu do lat 2017-18.

Aktualizacja strategii PKN Orlen na lata 2019-22 nie uwzględnia procesu zakupu akcji i integracji z Grupą Lotos. Według wcześniejszych deklaracji koncernu, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej i nabyciu pakietu kontrolnego akcji spółki opublikowana zostanie nowa strategia Grupy Orlen, obejmująca Grupę Lotos.

W czerwcu 2018 r. PKN Orlen zatwierdził program rozwoju swego segmentu petrochemicznego do 2023 r. z budżetem planowanych inwestycji wynoszącym ok. 8,3 mld zł – jak podała wówczas spółka, szacowany roczny wzrost zysku operacyjnego EBITDA po zakończeniu inwestycji przewidzianych w programie może wynieść ok. 1,5 mld zł.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!