Felietony

Grodzisko nad Gopłem jest w dobrych rękach

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Koniec roku upłynął w toruńskim Nadleśnictwie Miradz pod znakiem prac na terenie wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Mietlica nad Gopłem.

Prace realizowane przez leśników prowadzono we wczesnośredniowiecznym (VII – IX wiek) centrum osadniczym plemienia Goplan. Zespół osadniczy wraz z grodziskiem to nie tylko dobro kultury, posiada także niezaprzeczalne walory przyrodnicze.

Na niezarośniętym krzewami wale, którego wysokość dochodzi do 11 m, wykształciły się ciepłolubne murawy kserotermiczne (jego położenie umożliwia znaczne nagrzewanie promieniami słońca). Ciepłolubne murawy kserotermiczne to cenne siedlisko przyrodnicze chronione Dyrektywą siedliskową w ramach sieci NATURA 2000. Opisywane grodzisko znajduje się w granicach dwóch obszarów NATURA 2000: „Jezioro Gopło” i „Ostoja Nadgoplańska”, a także na terenie Parku Krajobrazowego Nadgoplański Park Tysiąclecia.

Już w 2011 r. na sygnały przyrodników (głównie z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nadgoplańśkiej w Kruszwicy), którzy wraz z leśnikami brali czynny udział w konsultacjach przy opracowywanym planie zadań ochronnych (PZO) dla obszaru NATURA 2000, postanowiono usunąć samosiewy krzewów i drzew, które zacieniały i zarastały murawę kserotermiczną. W zatwierdzonym w 2014 r. PZO przewidziano dalsze, czynne działanie na rzecz utrzymania i polepszenia stanu cennej murawy kserotermicznej na wałach grodziska.

Zgodnie z zaleceniami na wale zachodnim grodziska w Mietlicy wycięto gęsto rosnące krzewy. (Projekt współfinansowany był ze środków UE). Oczyszczenie kolejnych, ok. 0,30 ha wału, ma wpłynąć na ograniczanie zarastania, a z czasem i na zwiększanie zasięgu siedliska murawy kserotermicznej. Ponadto odkrzaczony wał grodziska umożliwia wszystkim zainteresowanym historią początków tworzenia państwowości polskiej naoczne podziwianie dobrze zachowanego obiektu.

Dobry efekt wykonanych w poprzednich latach działań wpłynął na decyzję nadleśnictwa o kontynuacji prac na terenie grodziska. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, prace na wale północnym obiektu, rozpoczęto w drugiej połowie grudnia 2020 r. Oczyszczony został wał na długości ok. 100 m. Wycięto zawleczone krzewy gatunków obcych i inwazyjnych, jak lilak i kolcowój, a także rosnące wraz z nimi śliwy np. ałycze, tarniny i czarne bzy.

Na fotografiach wykonanych z lotu ptaka wyraźnie widać, że wał grodziska w Mietlicy jest już na całej długości oczyszczony. Każdy może teraz podziwiać to historyczne, malowniczo położone nad Gopłem miejsce. Jak bardzo zarośnięty był to obiekt można zobaczyć na zdjęciach wykonanych przed i w trakcie realizacji prac.

W obrębie grodziska w Mietlicy obiektu rośnie pięć pomników przyrody. Są to trzy dęby szypułkowe oraz dwie lipy drobnolistne. Jedna z tych lip stanowi unikat z racji nietypowego pokroju, którym przypomina „afrykańską akację” z charakterystyczną płaską koroną. Leśnicy postanowili nieco odsłonić koronę tego wyjątkowego drzewa.

Aby to zrobić należało obciąć kilka grubych konarów z sąsiadujących z pomnikiem przyrody dębów. Dębowe gałęzie zacieniały lipę z boku oraz z góry. Pracę obcięcie konarów wykonał arborysta, który z chirurgiczną precyzją przyciął niechciane fragmenty dębów, nie dotykając korony chronionej lipy. Leśnicy liczą, że po wykonanym zabiegu lipa będzie miała lepsze warunki do rozwoju, zwłaszcza do kwitnienia, które było bardzo ograniczone w części korony zacienianej przez dębowe gałęzie.

Leśnicy już planują kolejne prace na grodzisku. Miejsca po wyciętych krzewach będzie należało teraz regularnie wykaszać, aby ponownie nie zarosły. Ponadto planowane jest stopniowe, kontrolowane usuwanie drzew, które w dalszym ciągu negatywnie zacieniają murawę kserotermiczną a także pogarszają niewątpliwe walory widokowe tego wyjątkowego w Nadleśnictwie Miradz i na Kujawach grodziska.

/lasy.gov.pl, fot. Paweł Kaczorowski/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!