Wiadomości

Fundacji Otwarty Dialog w czerwcu br. cofnięto koncesję na handel bronią

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W komunikacie przesłanym przez MSWiA czytamy:

„Fundacja Otwarty Dialog z siedzibą Warszawa, Al. Szucha 11 lok 21 posiadała koncesję nr B-088/2014 udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 15.12.2014 r na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT XII ust 1, 3 i 4 oraz WT XIV ust 12 Załącznika nr 2 ;Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – do Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 03.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja; bez prawa magazynowania. Decyzją z dnia 12.06.2017 r. ww koncesja została cofnięta. Decyzja jest prawomocna.”

Z tego wynika, iż MSWiA wzięło się za nich jeszcze przed ostatnimi protestami. Natomiast wciąż otwarte pozostaje pytanie, kto i dlaczego wydał jej taką koncesję.

Do celów statutowych Fundacji należą obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim. Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach regionu: Kazachstanie, Rosji i Ukrainie. Co ma z tym wspólnego obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!