Fundacja Ślązacy.pl upamiętniła ofiary Intelligenzaktion – niemieckiej akcji przeciwko polskiej inteligencji na Górnym Śląsku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wczoraj odbyło się pierwsze na Śląsku otwarcie wystawy przygotowanej przez fundację Ślązacy.pl: Intelligenzaktion – niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji Górny Śląsk – Rejencja Katowicka 1939–1940 r. Otwarcie miało miejsce w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przedsięwzięcie to jest próbą upamiętnienia ofiar niemieckich czystek wśród śląskich elit od pierwszych dni II wojny św.

Na dwudziestu czterech planszach zaprezentowano sylwetki osób poddanych represjom przez Niemców- są wśród nich zarówno mieszkańcy Górnego Śląska, jak i terenów przyłączonych do III Rzeszy w ramach rejencji katowickiej. Obok biogramów tak znanych postaci jak m.in.: błogosławionego Emila Szramka, proboszcza parafii p.w. NMP w Katowicach, kompozytora Jana Sztwiertni, czy dziennikarza Henryka Sławika, poznać można również losy innych przedstawicieli polskich elit intelektualnych i politycznych, a także przedsiębiorców i właścicieli ziemskich. Ich wszystkich łączy fakt zatrzymania na podstawie wcześniej sporządzonych list proskrypcyjnych i osadzenia w niemieckich obozach koncentracyjnych w ramach tzw. aresztu prewencyjnego. Co należy podkreślić, wielu z nich nie przeżyło obozowego koszmaru Dachau czy Mauthausen, jak również obozu zagłady przeznaczonego właśnie dla polskiej inteligencji (Vernichtungslager für die polnische Intelligenz) w Mauthausen-Gusen.

Dr Andrzej Krzystyniak, inicjator powstania wystawy, reprezentujący wojewodę śląskiego, podkreślił – dokonując oficjalnego otwarcia ekspozycji – iż jej celem jest ocalenie od zapomnienia ofiar hitlerowskich represji, a wręcz przypomnienie, że wojna na Górnym Śląsku nie rozpoczęła się w styczniu 1945 roku, a 1 września 1939 agresją III Rzeszy.

Wystawa jest dowodem, iż nie pozwolimy zatrzeć pamięci o niemieckim barbarzyństwie od pierwszych dni wojny – powiedział dr A. Krzystyniak dodając, że wspólnie z fundacją Ślązacy.pl będzie starał się zachować pamięć o ludziach zamordowanych przez hitlerowców za krzewienie polskości – pamięć o najlepszych synach naszej śląskiej ziemi.

Fundacja Ślązacy.pl planuje dalsze przedsięwzięcia związane z upamiętnieniem ofiar niemieckich zbrodni na Śląsku. Inauguracja wystawy odbyła się w 25 stycznia br w gmachu Sejmu RP.

Bank PKO S.A 81 1240 1330 1111 0010 7236 3880 Fundacja Ślązacy.pl Katowice

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!