Wiadomości

Frontex: W ciągu jedenastu miesięcy tego roku do UE przybyło nielegalnie 184.180 imigrantów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex podsumowała poprzedni miesiąc w kontekście liczby nielegalnych przekroczeń granic na zewnętrznych granicach UE. Z danych zebranych przez unijną agencję wynika, że w listopadzie 2021 liczba nielegalnych przekroczeń granicy UE wzrosła do 184.180, co stanowi wzrost o 60 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem z ograniczeniami COVID-19. To także o 45 proc. więcej niż w 2019 roku.

W poprzednim miesiącu na głównych szlakach migracyjnych do Unii Europejskiej wykryto około 22.450 nielegalnych przekroczeń granicznych, czyli prawie tyle samo ile w roku 2020 i o 35 proc. więcej niż dwa lata temu.

Jak czytamy na stronie internetowej Frontexu, na wschodnich granicach UE liczba nielegalnych przekroczeń granicznych w tym roku sięgnęła prawie 8.000, trzynastokrotnie więcej niż w 2020 r. i blisko dwanaście razy więcej niż w 2019 r. w tym samym okresie. Głównymi narodowościami na tej trasie w 2021 r. byli obywatele Iraku, Afganistanu i Syrii. W listopadzie 2021 r. sytuacja na granicy wykazała oznaki deeskalacji, ale pozostaje napięta.

Dodajmy, że wyższe liczby podała policja niemiecka, według której od sierpnia zarejestrowano ponad 10.500 „nieautoryzowanych wjazdów, mających związek z Białorusią, obecnie z tendencją spadkową”. Od sierpnia (474) do września (1903) i października (5285) ruch na tej trasie rozwijał się szybko. W listopadzie z kierunku białoruskiego przybyło, wg policji federalnej, 2.849 osób. „Oprócz tej liczby osób ujawnionych na granicy, niektórym migrantom uda się prawdopodobnie przedostać do kraju niepostrzeżenie” – zauważa „Die Welt”.

Gwałtowny wzrost liczby wniosków o azyl w Niemczech

Z kolei według danych polskiej Straży Granicznej, na koniec listopada w ośrodkach przebywało 1820 cudzoziemców. W sumie są to więc liczby znacząco większe, aniżeli podał Frontex. Trudno powiedzieć, z czego wynikają te rozbieżności…

Ale wróćmy do wyliczeń Frontexu… W tym roku wykryto około 55.310 nielegalnych przekroczeń granicznych do UE szlakiem zachodniobałkańskim. Liczba ta wzrosła o 138% w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku i o 387% w porównaniu z 2019 r. (11.362). Jeśli chodzi o sytuację migracyjną w listopadzie, to na tej trasie wykryto około 7.300 nielegalnych migrantów, o 128% więcej niż w listopadzie 2020 r. To również o 194% więcej niż w listopadzie 2019 r. (2.481). Większość migrantów na tej trasie pochodziła z Syrii, Afganistanu i Maroka.

W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2021 roku szlakiem środkowośródziemnomorskim do Unii Europejskiej dotarło około 64.400 nielegalnych migrantów, o 89 proc. więcej niż w poprzednim roku i o 380 proc. więcej niż w 2019 r. Tylko w listopadzie zgłoszono 8.337 migrantów, o 55% więcej niż w 2020 r. i o 492% więcej niż w 2019 r. Tą trasą przybywają głównie Tunezyjczycy, Egipcjanie i obywatele Bangladeszu. W listopadzie Egipcjanie byli na pierwszym miejscu, gdy chodzi o migrantów przybywających do Włoch (w skali całego roku są na drugim miejscu).

Spada zainteresowanie szlakiem zachodniośródziemnomorskim, w listopadzie liczba zarejestrowanych migrantów spadła tu o 79% w stosunku do roku 2020 – do 402. Jest to spadek o 67% w porównaniu z 2019 r. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2021 r. zarejestrowano tu 17.114 nielegalnych przekroczeń granicy, o 6% więcej niż w 2020 r. i spadek o 24% w porównaniu z 2019 r. Prawie 63% wszystkich migrantów wykrytych na tej trasie stanowili Algierczycy, następni są Marokańczycy (30 %).

W okresie od stycznia do listopada na szlaku wschodniośródziemnomorskim zarejestrowano 18.764 nielegalne przekroczenia granicy, to podobna liczba jak w ubiegłym roku (spadek o 3%). Jest to zarazem spadek o 75% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Jednakże w samym listopadzie na szlaku wschodniośródziemnomorskim odnotowano 2.965 nielegalnych migrantów, co stanowi wzrost o 87% w porównaniu z listopadem 2020 r. Liczba nielegalnych migrantów wykrytych w Grecji zmniejszyła się o 13% w porównaniu z listopadem 2020 r., podczas gdy Cypr odnotował gwałtowny wzrost liczby przybyszy – o 244% w porównaniu z listopadem 2020 r., co stanowi 70% wszystkich przyjazdów na tej trasie. Większość migrantów na tej trasie pochodziła z Syrii, Turcji i Konga (Kinszasa).

W tym roku presja migracyjna na szlaku zachodnioafrykańskim była porównywalna z sytuacją w 2020 r. W okresie od stycznia do listopada na tym szlaku wykryto 20.183 nielegalne przekroczenia granicy – o 3% więcej niż w 2020 r. Był to jednak wzrost o 906% w porównaniu do 2019 roku. W listopadzie zarejestrowano 3.353 nielegalne przekroczenia, o prawie 60% mniej niż rok temu, ale o 549% więcej niż w listopadzie 2019 r. Większość migrantów na szlaku zachodnioafrykańskim pochodziła z Afryki Subsaharyjskiej.

/frontex.europa.eu/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!