Wiadomości

Francja: Większość sprawców przestępstw w transporcie publicznym to cudzoziemcy, większość ofiar – obywatele Francji

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W 2020 roku policja i żandarmeria odnotowały 116.430 kradzieży i aktów przemocy w transporcie publicznym. Île-de-France, ze szczególnie rozwiniętą siecią transportu publicznego, to dwie trzecie zarejestrowanych incydentów. Co trzecia kradzież bez przemocy jest popełniana w transporcie publicznym. Kradzieże zdarzają się tam najczęściej w sieci metropolitalnej, podczas gdy w pozostałej części Francji ataki zdarzają się częściej w sieci naziemnej (autobusy i tramwaje).

w 2020 r. w transporcie publicznym w regionie Ile-de-France dokonano 63.128 kradzieży bez przemocy, 8.574 napadów rabunkowych i 676 napaści na tle seksualnym. To średnio o 30% mniej niż w 2019 roku, kiedy było 89.905 kradzieży bez przemocy, 8.888 napadów rabunkowych i 997 napaści na tle seksualnym.

Osoby w wieku 18-29 lat stanowią jedną trzecią ofiar przestępstw odnotowanych w transporcie publicznym, podczas gdy stanowią one tylko 14% populacji. Ofiarami częściej są też kobiety (56%) i są głównie narodowości francuskiej (78%). Kobiety są najczęstszymi ofiarami przemocy seksualnej (94%), a ponad jedna trzecia to osoby nieletnie.

Zdecydowana większość oskarżonych zamieszanych w kradzieże lub przemoc w transporcie publicznym to mężczyźni (88%). Ponadto blisko 40% to osoby niepełnoletnie, a ponad połowa to cudzoziemcy (58%). Nadreprezentacja małoletnich i cudzoziemców wśród oskarżonych jest szczególnie widoczna wśród oskarżonych o kradzieże bez przemocy, jest to związane z działalnością siatek przestępczości zorganizowanej wykorzystujących w szczególności małoletnich bez opieki.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!