Europa Wiadomości Wiara

Francja powołuje tzw. „referentów ds. świeckości”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal pch24.pl od 1 stycznia instytucje publiczne Francji wzbogacą się o obecność „referentów ds. świeckości”. Wdrożeniem nowej funkcji zajmują się  minister spraw publicznych Amélie de Montchalin i sekretarz ds. obywatelstwa Marlène Schiappa. Pojawienie się takich referentów ma zapewnić „poszanowanie wartości Republiki w służbach publicznych”.

Referent ds. świeckości pojawi się w jednostkach administracji państwowej, władz lokalnych, a nawet w każdym publicznym szpitalu. To efekt przyjętej latem ustawy „o konsolidacji wartości Republiki”, zwanej powszechnie ustawą ds. walki z separatyzmem. Prawo w teorii wymierzone w ekscesy islamizmu zostało uchwalone po zamordowaniu nauczyciela, który pokazywał uczniom karykatury Mahometa. Zawiera 17 konkretnych propozycji, których bazą ma być laickość państwa, a wśród nich jest właśnie powołanie owych „referentów świeckości”.

W trakcie prac nad ustawą, na skutek zarzutów o wiktymizowanie muzułmanów, jej treść została rozwodniona, a zestaw środków dostosowano do ogólnej sfery religii, co wywołało m.in. protesty katolików. Bazą dla ustawy ma być oczywiście zasada „laickości” państwa, która we Francji jest interpretowana dość radykalnie jako wykluczanie religii z przestrzeni życia publicznego. Trzeba dodać, że ustawa o separatyzmie zawiera zestaw środków odnoszących się nie tylko do neutralności służby publicznej, ale też mówi o „walce z nienawiścią” w internecie, nadzorze nad edukacją rodzinną i wzmocnionej kontroli stowarzyszeń religijnych.

Referenci laicyzmu mają pilnować „poszanowania wartości Republiki” już od 1 stycznia 2022 roku. Do 2025 roku szkolenia z zakresu sekularyzacji mają przejść wszyscy funkcjonariusze służb publicznych. Zasady ich powoływania określił dekret opublikowany 23 grudnia w Dzienniku Urzędowym. Referenci mają m.in. służyć radą, zbierać dane i pisać raporty.

Przygotowaniem takich referentów zajmuję się m. in. uniwersytety. Paryska Sorbona już od 2018 roku oferuje specjalizację „referenta laickości do zarządzania relacjami z religią”. Uczelnia organizuje też szkolenie radzenia sobie z „trudnościami religijnymi” w zakładach pracy, instytucjach administracji, w służbach państwowych, szpitalach, czy szkołach. Program obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu historii i filozofii laicyzmu, prawa wyznaniowego, tolerancji religijnej, rozdziału Kościoła i państwa z elementami religioznawstwa różnych wyznań (islam, judaizm, chrześcijaństwo, buddyzm). Kursy na Sorbonie przewidują 125 godzin zajęć i kosztują około 4 tys. euro. Niektóre instytucje decydują się na skierowanie swoich pracowników na te studia.

Prezydent Francji Emanuel Macron w swoim przemówieniu w Les Mureaux 2 października, które było zapowiedzią nowych norma prawnych, mówił, że „laickość jest spoiwem zjednoczonej Francji”. A skoro jest „spoiwo”, to teraz czas na powołanie… „murarzy”.

Koniec zachodu postępuje…

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!