Wiadomości

Francja: Na wyburzenie czeka kilka tysięcy kościołów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje Polskie Radio 24, nowy raport w sprawie rozbiórki kościołów przedstawiono we francuskim senacie. Wynika z niego, że do wyburzenia przeznaczono od 2,5 tys., do nawet 5 tys. kościołów. Autorzy dokumentu apelują do państwa o uruchomienie programów, które mogłyby powstrzymać degradację religijnego dziedzictwa Francji.

We Francji istnieje 100 tys. miejsc kultu, przeważnie są to kościoły. Różny jest jednak ich status, ponieważ według prawa o rozdziale państwa od Kościoła z 1905 r. obiekty sakralne są własnością państwa. Od tej daty za konserwację są odpowiedzialne lokalne władze. Mniej niż połowę – 45 tys. – stanowią kościoły sprzed rozdziału i te są często w lepszym stanie, ponieważ łatwiej o środki na najbardziej niezbędne remonty.

W gorszym stanie są świątynie z XX w., które nie należą już do państwa, posiadają mniejszą wartość artystyczną i niekiedy zostały wybudowane z gorszych materiałów. Na skutek sekularyzacji w wielu z nich nie odprawia się już liturgii, niektóre, również w obawie przed aktami wandalizmu, pozostają na stałe zamknięte, co przyśpiesza ich zniszczenie, ponieważ nie są regularnie wietrzone i nikt nie reaguje na postępujące zniszczenia. Najwięcej takich opuszczonych kościołów jest na prowincji, na terenach wiejskich.

Raport senatu postuluje więc uruchomienie ogólnokrajowego programu ochrony religijnego dziedzictwa Francji. Autorzy raportu wskazują, że świątynie, zupełnie wyłączone z użytku szybciej popadają w ruinę. Dlatego pierwszym krokiem do naprawy sytuacji ma być szczegółowa inwentaryzacja oraz udostępnianie kościołów dla zwiedzających, na zajęcia szkolne, a także dla różnych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Senat nie opowiada się natomiast za sprzedażą i desakralizacją kościołów, ponieważ na trwałe zmieniłoby to ich charakter. We Francji los taki spotkał 250 kościołów, czyli zaledwie 0,6 proc. wszystkich obiektów sakralnych. Senat wskazał również na potrzebę odgórnego wspierania małych gmin wiejskich, które nie maja zasobów finansowych i ludzkich, by w należyty sposób zadbać o obecne na ich terenie opustoszałe świątynie.

/Vatican News, Polskie Radio24/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!