Wiadomości

Forum Rodziców Szkół Polskich sformułowało postulaty względem władz Litwy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Obowiązkowa matura z języka polskiego w polskich szkołach na Litwie, honorowanie jej wyników podczas ubiegania się o miejsca finansowane przez państwo na studia wyższe, wszystkie inne przedmioty na maturze zdawane również po polsku, jak najszybsza korekta przepełnionych błędami podręczników – z takimi postulatami do Ministerstwa Nauki i Oświaty Litwy wystąpili uczestnicy konferencji pt. „Podręczniki w polskich szkołach na Litwie”, organizowanej 21 maja przez Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„Celem konferencji jest pochylenie się nad kwestią podręczników w polskiej szkole na Litwie. My, rodzice dzieci ze szkół polskich na Litwie mamy wiele uwag co do jakości i zasobności podręczników oferowanych do nauki naszym dzieciom w szkołach. Pragniemy zastanowić się nad jakością posiadanych podręczników oraz omówić sposoby rozwiązania zaistniałych problemów, jak również znaleźć optymalne propozycje w zakresie pomocy metodycznych” – powiedziała na wstępie Renata Cytacka, Prezes Rodziców Szkół Polskich Rejonu Solecznickiego.

Goście i organizatorzy konferencji byli zgodni co do jednego – podręczniki, z których pobierają naukę dzieci w polskich szkołach są przestarzałe fizycznie – niektóre mają po 23, 24 lata i moralnie – podręczniki z literatury polskiej dla klas starszych prawie nie nauczają o polskiej literaturze i autorach współczesnych. Oprócz tego, w podręcznikach pełno jest błędów gramatycznych, stylistycznych, są one nieatrakcyjne wizualnie.

Obecny na konferencji wiceminister Oświaty i Nauki Litwy Gražvydas Kazakevičius uspokajał zebranych, że sprawa jakości podręczników jest „aktualna nie tylko dla szkół polskich, rosyjskich, ale też, nierzadko i dla litewskich”. Wspomniał on o dwóch możliwych rozwiązaniach problemu: dotacje ze strony państwa na wydanie podręczników, lub przywiezienie podręczników z Polski. Z drugim wariantem mogą wystąpić problemy natury prawnej, bowiem oświatowe kryteria oraz wymogi Polski i Litwy nieco się różnią. „O ile się nie mylę dzisiaj (21 maja – red.) z Polski na Litwę dotarła pierwsza partia podręczników do języka polskiego” – mówił Kazakevičius. Dodał, że ministerstwo będzie prosiło Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” o wydanie opinii, w jakim stopniu te podręczniki można używać na Litwie – czy wymagają one dużej adaptacji do struktury naszego systemu szkolnego.

Z kolei prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie “Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski powiedział, że problemy szkolnictwa polskiego na Litwie zaczęły się w 1994 roku, kiedy ówczesne Ministerstwo Kultury i Oświaty wydało rozporządzenie o wstrzymaniu tłumaczenia wszelkich podręczników przedmiotowych (do fizyki, chemii, biologii, geografii, historii) na język polski. Pozostało to w gestii wydawnictw, którym z powodu małych nakładów podręczników dla szkół mniejszości narodowych, tłumaczenie podręczników nie opłacało się. Kwestia ta „spadła” na “Macierz Szkolną”. Drogą ankietowania szkół i nauczycieli “Macierz Szkolna” wytypowała kilkadziesiąt najbardziej niezbędnych podręczników przedmiotowych. Nauczyciele wybrali 35 pozycji, które zostały przetłumaczone na język polski i jak dotąd wydane w nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy. Niestety, jakość tłumaczenia jest bardzo niska. Pan Kwiatkowski zaproponował w jak najkrótszym czasie przeprowadzić korektę podręczników i dokonać powtórnego ich wydania, tak by nie było wstydu się z nich uczyć.

Prezes Stowarzyszenia Szkół Polskich zakończył swe wystąpienie kilkoma postulatami, które uczestnicy konferencji uchwalili w końcowej rezolucji poprzez aklamację. Było to korzystanie z podręczników do języka polskiego napisanych poprawną polszczyzną, korzystanie w polskiej szkole na Litwie z polskich podręczników przedmiotowych, uznanie przez władze litewskie matury z języka polskiego, dążenie do zdawania matury z języka polskiego, sprawdzenie i korekta błędów w tłumaczonych podręcznikach.

Parlamentarzysta z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, członek sejmowego komitetu ds. Oświaty i Nauki – Jarosław Narkiewicz wyraził zadowolenie, że w sprawie aktualnych dla polskiej oświaty na Litwie kwestii odbywają się częste rozmowy i w komitecie sejmowym ds. Oświaty i Nauki i w Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy. „Udało się nam dojść do porozumienia, że stworzymy grupę ekspertów, która omówi i zaproponuje najlepsze rozwiązanie: sprowadzenie i adaptowanie podręczników z Polski lub przetłumaczenie na język polski przedmiotowych podręczników litewskich” – powiedział poseł. Jarosław Narkiewicz, pedagog z wykształcenia, zapewnił zebranych, że zarówno on sam, jak i partia, którą reprezentuje w Sejmie, będą robić wszystko, aby uczynić naukę w szkole polskiej prawdziwie polską.

Inni uczestnicy (pobierz listę gości) konferencji – nauczyciele i dyrektorzy szkół polskich na Wileńszczyźnie podzielili się z gośćmi zebrania swoimi spostrzeżeniami i uwagami co do podręczników i warunków nauczania w polskich szkołach na Litwie. Wszyscy byli zgodni – większość podręczników jest pełna błędów, są przestarzałe i nie potrafią wzbudzić zainteresowania u dziecka.

/L24.lt/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!