Wiadomości

Firma zatrudniała nielegalnie 29 Ukraińców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Firma zajmująca się przetwórstwem spożywczym zatrudniała nielegalnie 29 obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy byli podwykonawcami zatrudnionymi przez agencję outsourcingową ze wschodniej Polski, prowadzoną przez obywatela Ukrainy.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali firmę działającą na terenie Małopolski. Podczas sprawdzeń okazało się, że w firmie zajmującej się przetwórstwem spożywczym nielegalnie pracuje 29 obywateli Ukrainy. Wszyscy byli podwykonawcami zatrudnionymi przez agencję outsourcingową ze wschodniej Polski. Co ciekawe, agencja ta na swojej stronie internetowej zapewnia, że oferuje pomoc firmom, które nie mają czasu, ani doświadczenia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

Zatrzymano dziewięcioro obywateli Ukrainy. Komendant Placówki SG w Tarnowie wszczął postępowanie administracyjne i wydał wobec każdej z tych osób decyzje o zobowiązaniu do powrotu, z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres jednego roku.

Natomiast wobec 20 obywateli Ukrainy nieobecnych w dniu zakończenia kontroli zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Ponadto za naruszenie przepisów z art. 120 ust. 1 i 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec Prezesa Agencji (obywatela Ukrainy) będzie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!