Wiadomości

Fanatyczni wyznawcy ideologii LGBT próbują zaszczuwać pracowników UJ

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Z inicjatywy Kolektywu Równoważni_k we wtorek (4 stycznia) odbył się protest pod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był formą solidarności ze studentem tej uczelni Franciszkiem Vetulanim. W związku z jego wypowiedziami podczas wcześniejszej manifestacji na UJ prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – informuje portal Kraków Nasze Miasto.

– Jesteśmy tutaj, aby okazać solidarność z Frankiem, który będzie miał przesłuchanie w związku z przemówieniem podczas ostatniego protestu przeciwko wykładowi dr Magdaleny Grzyb – mówiła jedna z kilku protestujących osób.

– Protestowaliśmy 6 grudnia i rzeczywiście użyłem słów, które wielu uznało za kontrowersyjne, ale uważam, że nie jest to podstawą do tego, aby Uniwersytet wyciągał jakieś konsekwencje. Powiedziałem, że rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przywrócił wykład Magdaleny Grzyb popisuje się hipokryzją, bo z jednej strony chce się jawić jako postępowy, przyjacielski wobec mniejszości, a z drugiej strony – użyłem dokładnie takich słów – jest to “reakcyjny buc”. Część wykładowców i wykładowczyń uznało to za kontrowersyjne, ale chciałem im wyjaśnić, że “buc” według słownika języka polskiego wydanego przez PWN to potocznie o człowieku zarozumiałym, aroganckim, inaczej pewnym siebie, zuchwałym, lekceważącym innych. W takim rozumieniu to słowo zostało użyte. Reakcyjny z kolei oznacza przeciwstawiający się wszelkim zmianom społecznym i politycznym – wyjaśniał Franciszek Vetulani.

Przypomnijmy, że na UJ prowadzone jest postępowaniem dyscyplinarne wobec Vetulaniego w związku z jego wypowiedziami podczas protestu „Transfobia to nie bezpieczeństwo – stop transfobii na UJ!”, który miał miejsce 6 grudnia 2021 r. przed budynkiem Collegium Novum UJ. Manifestacja była skierowana przeciwko decyzji rektora UJ o przywróceniu odwołanego, a wcześniej już oprotestowanego wykładu dr. Magdaleny Grzyb do programu wydarzenia mającego przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć.

Po proteście zorganizowanym 6 grudnia rektor UJ prof. Jacek Popiel wystosował stanowisko w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb w ramach akcji “16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” zorganizowanej przez dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

“Nie mogę pozwolić, by w przestrzeni publicznej Uniwersytetu, jaką są media społecznościowe, ale także zgromadzenia wiecowe i manifestacje, padały groźby, słowa nienawiści i wypowiedzi uderzające w godność przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym członków naszej Wspólnoty akademickiej. Kiedy w naszych dyskusjach zaczyna panować wyłącznie nienawiść, wykluczenie i potępienie, poczynamy zaprzeczać podstawowym wartościom idei Uniwersytetu” – podkreślił w oświadczeniu rektor UJ prof. Jacek Popiel.

“Z przerażeniem czytałem pojawiające się w mediach społecznościowych wpisy dotyczące wykładu dr Magdaleny Grzyb. Goryczą napełnił mnie również wiec zorganizowany 6 grudnia 2021 r. przed gmachem Collegium Novum. Jestem przekonany, że zapisze się on w annałach naszej Uczelni jako jedno z najsmutniejszych wydarzeń w jej najnowszej historii. Stanie się tak między innymi dlatego, że w jego trakcie użyto w stosunku do mnie oskarżeń i słów, które – nawet w najokrutniejszych czasach PRL-u – nie padły nigdy pod adresem rektora Uniwersytetu. I to w stosunku do rektora konsekwentnie broniącego praw, na rzecz których rzekomo orędują uczestnicy wspomnianego zgromadzenia. Zdają się oni w rzeczywistości działać na szkodę spraw, o które Uniwersytet stara się upominać” – podkreślił rektor UJ.

Pismem datowanym na dzień 8 grudnia 2021 r. szesnaścioro Dziekanów Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego zwróciło się do prorektora UJ ds. dydaktyki o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z wypowiedziami Vetulaniego podczas pikiety.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!