Felietony

Exodus birmańskich chrześcijan wygnanych ze swych domów przez siły rządowe

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Około 4 tys. ludzi uciekło ze stanu Kaczin, na północy Birmy, w ostatnich trzech tygodniach. To efekt nasilenia walk między siłami rządowymi a mniejszością etniczną Kaczinów, w której dominują katolicy. Władze prześladują również inne grupy etniczne, m.in. muzułmańskich Rohingjów.

Starcia wynikają z wieloletniego konfliktu między oddziałami rządowymi a działającą w tym rejonie rebeliancką Armią Wyzwolenia Kaczinów (KIA). Powołując się na źródła w ONZ, BBC wskazuje, że wojsko prowadzi naloty na pozycje rebeliantów i dokonuje ostrzałów artyleryjskich w ich cele.

Istnieją obawy, że poza tysiącami przesiedlonych wielu ludzi pozostaje uwięzionych na obszarach dotkniętych konfliktem, niedaleko granicy z Chinami. Organizacje pomocowe wzywają rząd, by umożliwił dostęp do tych miejsc.

Przedstawiciele w większości katolickiej mniejszości Kaczinów, żyjących na północy buddyjskiej Birmy, od lat 60. XX wieku walczą o niepodległość. Konflikt Kaczinów z Tatmadaw, czyli armią birmańską, rozpoczął się w 1962 roku, gdy wojsko przeprowadziło zamach stanu. W połowie lat 90. KIA kontrolowała większość tego stanu. Podpisano wtedy rozejm, lecz po 17 latach, w 2011 roku, konflikt rozgorzał na nowo. Od tego czasu w stanie Kaczin regularnie dochodzi do walk.

Mieszkający na północy Birmy Kaczinowie od lat sześćdziesiątych prowadzą walkę o niepodległość kraju

Agencja AFP zauważa, że liczba 4 tys. uciekinierów nie obejmuje ok. 15 tys. przesiedlonych od początku roku i kolejnych ponad 90 tys. ludzi żyjących w obozach dla uchodźców w Kaczinie i sąsiednim stanie Szan.

Organizacje broniące praw człowieka informują, że armia rządowa zintensyfikowała swoją kampanią w Kaczinie, gdy uwaga społeczności międzynarodowej została skierowana na kryzys w stanie Rakhine (Arakan), na zachodzie kraju. W następstwie brutalnej operacji przeprowadzonej w tym rejonie przez birmańskie siły zbrojne od końca sierpnia ub.r. do Bangladeszu uciekło przed prześladowaniami około 700 tys. Rohingjów.

W ostatnich latach birmański rząd dążył do porozumień z wieloma grupami etnicznymi domagającymi się większych praw, ale walki z KIA, jedną z najsilniejszych rebelianckich grup w tym kraju, wciąż trwają.

ONZ wezwało w piątek birmańskie władze, by nie zaprzeczały raportom o nadużyciach w Kaczinie. Z kolei amerykańska ambasada w Rangunie poinformowała o swoim „głębokim zaniepokojeniu” wzmożeniem walk w regionie. „Wzywamy władze (Birmy), w tym wojsko, do ochrony ludności cywilnej i zezwolenia na dostarczenie pomocy humanitarnej do ludzi dotkniętych konfliktem” – oświadczono.

Na granicach Birmy żyją mniejszości etniczne, które od dekad walczyły z dyktaturą wojskową. W sierpniu 2016 roku rządzącej krajem Aung San Suu Kyi, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, udało się zorganizować konferencję pokojową, która nawiązywała do historycznego spotkania ludów Birmy w Panglong z 1947 roku. Wtedy mniejszości Szanów, Kaczinów i Czinów zgodziły się przystąpić do federacji Birmy. Porozumienia nie były jednak respektowane przez armię i szybko wybuchł konflikt.

/TVP Info, CNN, AFP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!