Europa Wiadomości

Europejczycy nie chcą Turcji w UE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Europejskiej Partii Ludowej, do której w Parlamencie Europejskim należą członkowie PO i PSL zleciła przeprowadzenie badania dotyczącego stosunku Europejczyków co do przyjęcie Turcji do struktur Unii Europejskiej

Na pytanie, czy chcą przyłączenia Turcji do UE odpowiadało po 1000 obywateli w Niemczech, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Szwecji i Hiszpanii. Wynika z nich, że 77 procent respondentów nie chce, aby Turcja stała się krajem członkowskim UE. Największy odsetek niechętnych zanotowano w Niemczech – tutaj aż 86 procent ankietowanych nie chce widzieć Turcji w UE. Nieco mniej, bo 84 proc. przeciwników Turcji jest w Holandii. Najmniej niechętnych uczestniczeniu Turcji w UE wśród wszystkich przebadanych pod tym kątem krajów jest w Hiszpanii – tu przeciw jest 60 proc. obywateli.

Źródło: rp.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!