Wiadomości

Episkopat: Szkoła to nie jest miejsce dla LGBTQ

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści są przekazywane ich dzieciom w szkole.

W oświadczeniu opublikowanym w związku z zaplanowanym na jutro „Tęczowym piątkiem” w niektórych polskich szkołach, komisja przypomina, że szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ. Komisja zwraca uwagę, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski sygnalizuje, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole, o czym można przeczytać w Konstytucji (art. 48 ust. 1). Treści te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę rodziców.

Komisja nadmienia, że podjęcie działalności w szkole lub placówce prowadzonej przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!