Wiadomości

Ekstradycja ze Szwajcarii podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W połowie maja 2020 r. w ramach procedury ekstradycji Szwajcaria wydała Polsce Zdzisława K. Podejrzany w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, naruszenia praw pracowniczych, przywłaszczenia mienia oraz prania brudnych pieniędzy. Wraz z podejrzanym w ramach procedury ekstradycji do Polski wydana została jego żona i córka. Wobec wszystkich stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grożą im kary 15 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wynika, iż podejrzany kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w skład której wchodziła również jego żona i córka, a także inne osoby. Grupa miała na celu dokonywanie przestępstw przeciwko mieniu oraz prawom pracowniczym, a także pranie brudnych pieniędzy. Podejrzany dopuścił się oszustw na szkodę szeregu osób fizycznych i prawnych. Pobierał od kontrahentów środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu podatku, po czym nie przekazywał środków właściwym organom. W ten sposób wyłudził od pokrzywdzonych kwotę ponad 93,5 mln zł. Ponadto naruszył prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy poprzez zaniechanie odprowadzenia pobranych od nich składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatki i przywłaszczył ponad 8,8 mln zł. Przeprowadził również szereg operacji finansowych mających na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie prawie 28 mln zł.

Zdzisław K. usłyszał zarzuty popełniania przestępstw kwalifikowanych z art. 258 par. 1 i 3 kk, art. 286 par. 1 kk w zw. z art. 294 par. 1 kk, art. 218 a par. kk i art. 284 par. 1 kk w zw z art. 294 par. 1 kk, art. 299 par. 1 i 5 kk oraz art. 18 par. 1 kk w zw z art. 225 par. 2 kk.
Jego żona i córka usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz współdziałania w przestępstwach zarzuconych Zdzisławowi K.
Grożą im kary 15 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!