Wiadomości

Ekoterroryści z Greenpeace zaatakowali na Śląsku. Zagrożone jest bezpieczeństwo górników

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Działania Greenpeace mogą doprowadzić do zalania kopalni w Rudzie Śląskiej, zagrażają bezpieczeństwu pracy ludzi pod ziemią – podała we wtorek Polska Grupa Górnicza. Według ekoterrorystów akcja ma skłonić resort środowiska do działań, które uchroniłyby Odrę przed ponowną katastrofą ekologiczną.

Jak czytamy w informacji zamieszczonej we wtorek na stronie Polskiej Grupy Górniczej, spółka “stanowczo protestuje przeciwko nielegalnym działaniom aktywistów Greenpeace w pobliżu ruchu Halemba kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, które poważnie narażają bezpieczeństwo załogi i oczerniają spółkę przy pomocy kłamliwych twierdzeń”. PGG zaznaczyła, że “podejmie zdecydowane kroki prawne wobec sprawców naruszeń”.

Zgodnie z informacją podaną przez PGG, we wtorek przed południem grupa aktywistów Greenpeace zatamowała wylot kolektora wód kopalnianych odprowadzanych do cieku powierzchniowego do Kłodnicy w Rudzie Śląskiej – Halembie. Spółka zaznaczyła, że ruch Halemba – podobnie jak wszystkie kopalnie PGG S.A. – posiada wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód dołowych do cieków powierzchniowych.

“Odprowadzanie wód z ruchu Halemba odbywa się na warunkach zgodnych z aktualną decyzją wodnoprawną, a prawidłowość jej realizacji kontrolowana jest przez uprawnione instytucje państwowe. Jakość wód badana jest na bieżąco przy pomocy akredytowanych laboratoriów, a kopalnie podlegają w opisanym zakresie regularnym inspekcjom” – podkreślono.

W ocenie PGG działania aktywistów są “bezprawne i w najwyższym stopniu szkodliwe”. “Trwałe zatamowanie odpływu wód w kolektorze stwarza realne ryzyko uszkodzenia systemu odwadniania, co może doprowadzić do zalania kopalni i zagraża bezpieczeństwu pracy ludzi pod ziemią!” – podkreśliła spółka.

Jak podano, PGG wezwała na miejsce happeningu Greenpeace policję i “podejmie odpowiednie kroki prawne w celu pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności za spowodowane szkody”.

Kopalnie PGG – jak napisano – ograniczają ilości odprowadzanych wód poprzez ich wykorzystanie do własnych potrzeb, zaznaczając, że odwadnianie kopalń jest nieodzownym warunkiem prowadzenia eksploatacji podziemnej. “W celu ochrony wód powierzchniowych przed nadmiernym zasoleniem wodami dołowymi odprowadzanymi do zlewni Górnej Wisły i Odry w PGG S.A. wykorzystywana jest również metoda hydrotechniczna, polegająca na czasowym gromadzeniu słonych wód kopalnianych w zbiornikach retencyjnych, a następnie na kontrolowanym ich odprowadzaniu do rzeki w okresach wysokich przepływów” – wskazano.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!