Felietony Kultura Wiara

Dzieło życia bp. Fultona J. Sheena nagrodzone w Polsce!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Oto książka „Życie Jezusa Chrystusa” autorstwa bp. Fultona J. Sheena, a wydana staraniem krakowskiego Wydawnictwa AA. Książka utytułowana, bowiem otrzymała nagrodę FENIKS 2019 w kategorii „Książka autora zagranicznego”. Jej autor jest jednym z najwybitniejszych hierarchów w dziejach Ameryki. Sposób w jaki arcybiskup Fulton J. Sheen snuje ewangeliczną narrację tak poruszającą, tak uduchowioną, że pozostaje w naszych sercach na tygodnie, na lata -a może nawet do końca ziemskiego bytowania?

Jej Autor – gdy otrzymywał urząd biskupa Rochester i jak głosi opowieść – usadowił swego przyjaciela cierpiącego na trąd jako gościa na honorowym miejscu, co wywołało sprzeczne reakcje zgromadzonych. Peter John Sheen, czyli Fulton John Sheen (ur. w 1895 w El Paso, zm. w 1979 w Nowym Jorku) był biskupem pomocniczym Nowego Jorku, a także biskupem Rochesteru, arcybiskupem Newport oraz dominikańskim tercjarzem.

Wstępna prezentacja Jego sylwetki nie odda jednak ogromu dobra, które – w sensie duchowym i materialnym – rozdzielał pośród cierpiących, wątpiących, schorowanych, porzuconych, zagubionych. Zysk ze swoich dzieł przeznaczał na cele dobroczynne.Na początku lat dwudziestych jako pierwszy Amerykanin stypendysta na Uniwersytecie w Leuven ( Belgia) – otrzymał nagrodę Mercier za najlepiej napisany traktat filozoficzny. Ponad cztery miliony odbiorców słuchało Jego audycji w latach trzydziestych, a pod wpływem jego nauk radiowych odnotowano wiele nawróceń. Wielokrotnie udowodnił, że chrześcijanie mają naprawdę dużo do powiedzenia światu. Muszą jednak to robić używając klarownych pojęć – znanych współczesnym dającym im swoiste poczucie bezpieczeństwa interpretacyjnego.

„Chrystus będzie działać na jedną duszę w jeden sposób, a na drugą w inny, tak jak słońce świecąc na wosk rozmiękcza go, a świecąc na błoto, utwardza je. Słońce jest to samo, różne są tylko przedmioty, które oświeca. Jako Światło świata, będzie On radością dla dobrych i tych, którzy kochają światło; ale niczym przeszywający reflektor będzie dla tych, którzy są źli i wolą żyć w ciemności. Ziarno jest to samo, ale gleba jest odmienna i każda ziemia będzie oceniana według sposobu, w jaki reaguje na ziarno. Wolę Chrystusa, by zbawić, ogranicza dobrowolna reakcja każdej duszy, która może tę wolę przyjąć lub odrzucić. To miał Symeon na myśli, kiedy powiedział: aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35). („Życie Jezusa Chrystusa”)

Był autorem sześćdziesięciu sześciu książek, a w 2002 rozpoczął się Jego proces beatyfikacyjny. 28 czerwca 2012 roku Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót arcybiskupa. Od tego momentu przysługuje mu tytuł: Czcigodny Sługa Boży.

„Życie Jezusa Chrystusa” jest owocem wielu lat badań, poszukiwań, porządkowania rękopisów, modlitw oraz studiów nad interpretacją symboliczną. W dziele tym czytamy:

„Historia jest pełna ludzi, którzy twierdzili, że przychodzą od Boga albo, że byli bogami, albo że przynoszą przesłanie od Boga – Budda, Mahomet, Konfucjusz, Chrystus, Laozi i tysiące innych aż do człowieka, który ustanowił nową religię tego właśnie dnia. Każdy z nich ma prawo, by go wysłuchano i brano pod uwagę.(…) Jednak w przypadku Chrystusa było inaczej. Dzięki proroctwom starotestamentowym Jego przyjście nie było niespodziewane” („Życie Jezusa Chrystusa”)

Tak oto zaczyna się najważniejsze w dorobku bp. Fultona J. Sheena opowieść , a każde zdanie, każda dogłębna interpretacja symboliki otwiera nam na nowo oczy. Niezwykle sugestywne dzieło o narodzinach, życiu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa łączy w sobie elementy filozoficzne, psychologiczne, etyczne, a nawet pedeutologiczne To zarazem jedna w swoim rodzaju, wielopłaszczyznowa reinterpretacja najwspanialszej Księgi w dziejach świata.

Marta Cywińska

Życie Jezusa Chrystusa
Fulton John Sheen
Tłumaczenie: Jan J. Franczak
Wydawnictwo AA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!