Kultura Wiadomości

Dziedzictwo kulturalne dwóch bratnich narodów – polskiego i białoruskiego – winno jednoczyć ludzi po obu stronach granicy

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

21 października w stolicy Białorusi – Mińsku odbyła się II edycja Festiwalu Kultury Polsko-Białoruskiej „Jedнасць”. Na festiwal zjechało się około trzystu wykonawców z całej Białorusi.

Związek Polaków na Białorusi na Festiwalu „Jedнасць” reprezentowany był przez chór „Społem”, działający przy Oddziale ZPB w Mińsku, zespół wokalny „Wszystko w Porządku” z Oddziału ZPB w Borysewie pod kierownictwem Ałły Niciejewskiej, dyrektor Domu Polskiego w Borysowie, a także przez solistkę Alonę Titową, zdobywczynię Grand Prix pierwszej edycji Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności „Uwaga Talent – 2016”, organizowanego przez mińskie Stowarzyszenie „Poloniczka” i duet „WitaM” przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku. Wychowawczynią i nauczycielką Alony Titowej jest działaczka ZPB, nauczycielka języka polskiego w szkole średniej nr 2 w Mohylewie Anastazja Tkaczowa.

Pomysłodawcami i organizatorami Festiwalu „Jedнасць” są: Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Grodzieńszczyzny z siedzibą w Białymstoku oraz miński oddział Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna” na Białorusi. Festiwal „Jedнасць” jest finansowany ze środków Kancelarii Senatu RP, przydzielanych w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

Idea festiwalu została wyrażona w jego nazwie, której pierwszy człon jest pisany po polsku, a drugi – po białorusku. Mimo tego, nazwa ta jest zrozumiała zarówno dla Polaków, jak i Białorusinów, gdyż słowo „Jedność” brzmi podobnie w obu językach.

Celem Festiwalu, jak sugeruje nazwa, jest umocnienie więzi kulturalnych między Polską, a Białorusią w taki sposób, żeby dziedzictwo kulturalne dwóch bratnich narodów – polskiego i białoruskiego – jednoczyło ludzi po obu stronach granicy.

Podczas festiwalu publiczność miała okazję podziwiać utwory muzyczne i taneczne w wykonaniu profesjonalnych i amatorskich zespołów z różnych miast Białorusi: Mińska, Mohylewa, Witebska, Słonimia, Wilejki, Borysewa, Pińska i innych miejscowości.

Warunkiem udziału w przeglądzie było wykonanie ze sceny dwóch utworów muzycznych bądź tanecznych – polskiego i białoruskiego.

Dzięki dużej liczbie uczestników festiwalu każdy siedzący na widowni mógł wyrobić własne zdanie o bogactwie, różnorodności i wzajemnym przenikaniu kultur polskiej i białoruskiej.

/znadniemna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!