Świat Wiadomości Wiara

Donald Trump publicznie stwierdził, że Stany Zjednoczone opierają się na wierze w Boga

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Wiara odgrywa główną rolę w amerykańskim życiu i swobodach” – podkreślił podczas dorocznego Narodowego Śniadania Modlitewnego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.


W swoim przemówieniu amerykański prezydent wskazał, że w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych zwrot do Stwórcy występuje czterokrotnie. Swobody, jakimi cieszą się Amerykanie, nie były ofiarowane przez człowieka – nasze prawa pochodzą od stwórcy – podkreślił, stając w opozycji do poglądów liberalnej części elity politycznej USA.

Trump przedstawił zasługi swojej administracji w obronie swobód religijnych w kraju i na świecie. Składają się na nie m.in. rozbicie Państwa Islamskiego, mianowanie szeregu konserwatywnych sędziów na stanowiska federalne oraz szerokie poparcie dla ruchów pro – life. Prezydent wyraził wsparcie dla wszystkich ludzi prześladowanych na całym świecie z powodów religijnych.

Źródło: pch24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!