Wiadomości

Decyzja Rady UE w sprawie relokacji imigrantów traci ważność za 12 dni

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Decyzja Rady UE z 2015 roku, na mocy której do poszczególnych państw Wspólnoty relokowanych miało zostać 120 tys. imigrantów z obozów z Grecji oraz Włoch przestanie obowiązywać z dniem 26 września 2017 roku.

W artykule 13 decyzji Rady UE 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji wynika, znajduje się poniższy zapis:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 26 września 2017 r.”

Oznacza to, że zgodnie z tym dokumentem, po tym okresie państwa nie muszą już przyjmować kwot uchodźców, do których wcześniej się zobowiązały.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!