Europa Wiadomości

Czy w Belgii będzie można na prośbę mordować ludzi, którzy są “zmęczeni życiem”?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

We wrześniu 2002 roku parlament belgijski przyjął ustawę legalizującą eutanazję. Na jej podstawie  osoba, która wyraża chęć zakończenia życia musi zrócić się z prośbą do sądu, być terminalnie chora i bardzo cierpieć

Art. 2. § 1. holenderskiej “Ustawy o zakończeniu życia na żądanie i pomocnictwie w samobójstwie podaje 6 kryteriów ostrożności, które holenderski lekarz kończący życie drugiej osoby lub pomagający jej w samobójstwie musi spełnić:

a) być przekonany, że żądanie pacjenta jest dobrowolne i w pełni przemyślane,
b) być przekonany, że cierpienie pacjenta jest trwałe i nie do zniesienia, i nie ma perspektyw na poprawę stanu;
c) poinformować pacjenta o jego sytuacji i perspektywach;
d) dojść wraz z pacjentem do przekonania, że nie istnieje żadna rozsądna alternatywa rozwiązania istniejącej sytuacji;
e) skonsultować się z co najmniej jednym niezależnym lekarzem, który po osobistym zbadaniu pacjenta musi sporządzić pisemną opinię potwierdzającą spełnienie kryteriów ostrożności wymienionych w punktach od a do d;
f) zakończyć życie pacjenta lub pomóc mu w samobójstwie z zachowaniem wymogów właściwej opieki medycznej (1)

W lutym 2014 r. parlament Belgii przyjął ustawę o eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych. W 2015 roku w Belgii przyznano prawo do eutanazji 24-latce cierpiącej z powodu depresji. Teraz jeden z belgijskich parlamentarzystów chce iść krok dalej i proponuje, aby każda osoba “zmęczona życiem” mogła wystąpić o eutanazję. Jean-Jacques De Gucht z partii Flamandzcy Liberałowie i Demokraci (Open Vlaamse Liberalen en Democraten, Open VLD) argumentuje, iż:

– Kiedy ludzie twierdzą, że są zmęczeni życiem, kim jesteśmy jako społeczeństwo, aby powiedzieć im, żeby dalej żyć?

De Gucht podkreślił, że powinna zostać zainicjowania szeroka debata publiczna na ten temat.

– Należy zachować równowagę między prawem do samostanowienia i ryzykiem nadużyć w bardzo trudnej kwestii -mówi. -Kwestia eutanazji osób w podeszłym wieku, które są zmęczone, jest bardzo delikatna. Jednakże nie wszystkim, którzy czują się samotni skorzystanie z drogi prawnej do rezygnacji z życia.

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!