Felietony

„Czy reforma Samorządu jest potrzebna?”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dniu 4 sierpnia 2017 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Brzozowski Ruch Konserwatywny do Brzozowa zawitał Stefan Oleszczuk, legendarny burmistrz Kamienia Pomorskiego, starosta kamieński, doradca prezydenta ds. samorządu terytorialnego oraz od blisko 27 lat piewca idei wolnościowej. Szacowny Gość, jako niewątpliwy znawca przedmiotu, wygłosił prelekcję pod tytułem „Czy reforma Samorządu jest potrzebna?”.

W swoim wykładzie prelegent zwrócił uwagę na błędy w konstrukcji ustrojowej systemu samorządowego, których następstwem jest szereg patologii i negatywnych zjawisk znanych człowiekowi z życia codziennego oraz stopniowe tłamszenie ludzkiej wolności zarówno przez system prawny, jak i decyzje organów administracji samorządowej, skierowane tak samo do indywidualnych osób, jak również całej społeczności.

Gość odnosząc się kwestii naprawy samorządu nie tylko wskazywał na konieczność naprawy ustrojowej przez zmiany prawa, ale przedstawiał również przykłady pozytywnych działań, które sam realnie przeprowadził będąc włodarzem Kamienia Pomorskiego w ramach obecnie funkcjonującego sytemu. W drugiej części spotkania Gość odpowiadał na pytania publiczności oraz podpisywał swoje publikacje.

Artur Szczepek

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!