Wiadomości

Czy Polska w 1953 r. zrzekła się reparacji? Absolutnie nie!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Niemcy i opozycja w Polsce przekonują, że naszemu państwu reparacje się nie należą. Twierdzą, że w 1953 r. Polska miała zrzec się reparacji od… NRD. Stosowną uchwałę miała przyjąć Rada Ministrów PRL. Inżynier Józef Menes pracujący przy polskim raporcie o stratach wojennych podkreśla, że po pierwsze reparacje dotyczą Niemiec, a nie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Co więcej, to Rada Państwa, a nie Rada Ministrów miała prawo podjęcia decyzji o rezygnacji z reparacji. Ale to nie wszystko – taka uchwała Rady Ministrów nie istnieje…

Politycy w Berlinie i znaczna część polskiej opozycji przywołują wydarzenia z 1953 r. – Polska zrzekła się wówczas reparacji – podkreślają. Wątek ten był poruszony w aneksie do raportu, opracowanym przez prof. dr hab. Marka Wierzbickiego, dr Pawła Olechowskiego, dr Dariusza Węgrzyna, prof. dr hab Mirosława Kłuskę, prof. dr hab. Roberta Jastrzębskiego oraz inżyniera Józefa Menesa. Jak poinformowano, to Menes odkrył ważny dokument dotyczący reparacji złożony przez rząd PRL w ONZ we wrześniu 1969 roku. Treść dokumentu zamieszczono w raporcie, aby była znana opinii publicznej.

– Jako dowód na zrzeczenie się przez Polskę praw do niemieckich reparacji i odszkodowań wojennych wskazuje się tak zwaną uchwałę rządu Bolesława Bieruta z 23 sierpnia 1953 r. W rzeczywistości nie istnieje dokument mogący być określony jako uchwała rady ministrów. Są fakty świadczące, że posiedzenie rady ministrów w rzeczywistości nie miało miejsca. W Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich z lat 1953-56 nie ma opublikowanej uchwały o zrzeczeniu się przez Polskę praw do reparacji – powiedział Menes.

Dodał, że według konstytucji z 1952 r. to rada państwa, a nie rada ministrów miała prawo podjęcia decyzji o rezygnacji z reparacji.

– W protokole z rzekomego posiedzenia rady ministrów z 23 sierpnia 1953 r. znajduje się zapis informujący, że Bolesław Bierut powołał się na uchwałę prezydium rządu z dnia 19 sierpnia 1953 r. stwierdzającą m.in. iż rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przyłącza się całkowicie do stanowiska rządu ZSRR w sprawie zwolnienia Niemieckiej Republiki Demokratycznej od zobowiązań reparacyjnych z dniem 1 stycznia 1954 r. – zaznaczył.

Przypomniał, że ogłoszono to w Moskwie na kilka dni przed „fikcyjnymi posiedzeniami prezydium rządu i rady ministrów”. – Ponadto nikt nie przedstawił noty dyplomatycznej rządu polskiego skierowanej do rządu NRD o zrzeczeniu się przez Polskę praw do reparacji, ani noty zwrotnej rządu NRD dotyczącej tej sprawy i adresowanej do rządu polskiego – zaznaczył.

– Ponadto mocarstwa nałożyły reparacje na Niemcy, a nie na Niemiecką Republikę Demokratyczną – wskazał Menes.

Na koniec dodał, że „rząd PRL złożył w ONZ 27 września 1969 r. dokument, który nie był zrzeczeniem się przez Polskę praw do reparacji, a wprost przeciwnie, zawierał żądanie spłaty przez Niemcy należnych Polakom odszkodowań wojennych”.

Publikujemy pełną treść raportu Mularczyka

TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!