Europa Polska Wiadomości

Czy Polsce grozi cicha islamizacja?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Od 2001 r.  na terenie naszego kraju działa Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej . Jest to związek wyznaniowy działający na terytorium RP, zrzeszający muzułmanów sunnickich (posiadających obywatelstwo polskie oraz osoby ze stałym i czasowym pobytem w Polsce). Znaczną większość członków Ligi Muzułmańskiej stanowią imigranci z krajów arabskich. Przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP jest obecnie Ali Abi Issa. Stanowisko muftiego sprawuje Nedal Abu Tabaq.

6 stycznia 2004 r. Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A, pod numerem 158. W 2010 r. Liga oficjalnie posiadała około 3800 członków. Związek posiada 8 imamów i 8 domów modlitwy.

– Liczyć się należy ze wzrostem aktywności organizacji skupionych we FIOE (Federation of Islamic Organizations in Europe): centrów islamskich, stowarzyszeń i tzw. instytutów, w tym Ligi Muzułmańskiej w RP, a więc organizacji znajdujących się pod silnym ideologicznym wpływem Braci Muzułmanów. Raczej nie będzie temu towarzyszył rozgłos medialny, aby nie wzbudzać niepokoju władz państwowych. Już obecnie zwraca uwagę niezwykła dbałość FIOE o budowę poprawnego wizerunku organizacji zaangażowanej w dialog międzyreligijny i integrację Europejczyków z muzułmańskimi mniejszościami. W wielu przypadkach się to jednak tylko pozory, mijające się z rzeczywistymi celami działalności – takie tezy postawił w swoim artykule Krzysztof Izak. Został on opublikowany w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (nr 3/2011). Artykuł ten opublikowano też na oficjalnej stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Liga działa w opozycji do Muzułmańskiego Związku Religijnego, opierającego się głównie na polskich Tatarach.

Jak zauważa redakcja Tygodnika Narodowego dzieje się tak przy dość powszechnej obojętności Polaków. Bowiem aktywność naszych odaków sprowadza się do buńczucznych apeli i zapewnień w internetowych komentarzach. Do działania realnego, w szeregach organizacji narodowych mało kto się garnie. Islamiści w tym czasie dzień po dniu ciężko pracują na swój sukces. Dokładnie tak, jak latami cierpliwie pracowali na Zachodzie.

 

Źródło: tygodniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!