Felietony

Czołgiści wrócili do Lublina

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Czołgiści stacjonowali w Lublinie do roku 2011, kiedy to rozformowana została 3 Brygada Zmechanizowana. Teraz, po blisko dekadzie, jednostka czołgów znów stacjonuje w tym mieście. O formowaniu batalionu czołgów w Lublinie możemy przeczytać w listopadowym numerze miesięcznika “Polska Zbrojna”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/Org./P1 oraz Nr Z-66/ZOiU-P1 z dnia 5 września 2018 roku, o czym pisaliśmy wielokrotnie na naszych łamach, powołana została do istnienia 18. Dywizja Zmechanizowana im. gen. broni Tadeusza Buka. W okresie do września 2019 roku utworzone zostały sztab oraz 18. Batalion Dowodzenia, które stacjonują w Siedlcach.

Z dniem 29 sierpnia 2019 roku przejęła ona w podporządkowanie 1. Warszawską Brygadę Pancerną, która do tej pory podlegała 16. Dywizji Zmechanizowanej, oraz 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, będącą jednostką podporządkowaną bezpośrednio Dowódcy Wojsk Lądowych.

w czerwcu 2019 roku przystąpiono do formowania 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, która otrzymała imię Generała Franciszka Kleeberga. Jej dowódcą mianowany został płk Michał Rohde. Utworzono sztab, który stacjonuje w Lublinie i który przejął w podporządkowanie stacjonujący w tym samym mieście Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, który aktualnie funkcjonuje jako 19 Batalion Dowodzenia.

Z dniem 1 października 2019 roku 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana przejęła w podporządkowanie jednostki, które stacjonują w Chełmie i Zamościu, a które dotąd podporządkowane były 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Te jednostki to:

☑️ 1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany w Chełmie
☑️ 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany w Zamościu
☑️ Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Chełmie

1 Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany został przemianowany na 19 Batalion Zmechanizowany, a Chełmski Dywizjon Artylerii Samobieżnej to dziś 19 Dywizjon Artylerii Samobieżnej. Jeszcze w roku 2019 przystąpiono do formowania w Lublinie 19 Dywizjonu Przeciwlotniczego, a 25 maja tego roku – 19 Batalionu Czołgów, który również formowany jest w Lublinie.

– W tym roku [tj. w roku 2019] rozpoczęła się również budowa dywizjonu przeciwlotniczego w Lublinie, a w przyszłym roku na terenie tego samego garnizonu rozpoczynamy formowanie batalionu czołgów i batalionu logistycznego. Dzięki wykorzystanej infrastrukturze, istniejącej w Lublinie, formowanie brygady nie wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi – powiedział w grudniu ubiegłego roku w rozmowie z „Nową Techniką Wojskową” gen. Gromadziński.

– W końcowym etapie tworzenia lubelskiej brygady w Chełmie zaplanowano utworzenie nowej kompanii saperów, a w miejscowości Zamość nowej kompanii rozpoznawczej. W okresie tym nastąpi także przejęcie od 21. Brygady Strzelców Podhalańskich batalionu czołgów z Żurawicy – dodał gen. Gromadziński.

– Oba bataliony czołgów z 19. Brygady zostaną wyposażone w wyremontowane i zmodyfikowane czołgi T-72, których dostawy mogą nastąpić dzięki realizacji umowy podpisanej w tym roku z zakładem „Bumar-Łabędy”. Natomiast oba bataliony zmechanizowane lubelskiej brygady, które uzbrojone są w wozy BWP-1, mają zostać przezbrojone docelowo w Borsuki. Co warto podkreślić, 19. Brygada ma stać się ich pierwszym użytkownikiem – podkreślił dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

17 sierpnia poinformowano, że do Lublina dotarły pierwsze czołgi dla tego 19 Batalionu Czołgów:

„Jesteśmy na początku drogi, przyjmujemy sprzęt, organizujemy pomieszczenia i kontynuujemy nabór nowych żołnierzy. Obecnie w batalionie jest ich prawie 80, w tym oficerowie, podoficerowie i szeregowi, a naszym głównym celem w najbliższej przyszłości pozostanie skompletowanie całego pododdziału” – powiedział mjr Marcin Wawro, zastępca dowódcy 19 Batalionu Czołgów, w rozmowie z Polską Zbrojną.

Do końca roku mają być sformowane jeszcze: część sztabu, kompanie dowodzenia i logistyczna, a także pierwsza kompania czołgów oraz pluton drugiej. W ciągu następnych dwóch lat mają być sformowane kolejne kompanie, tak by cały proces formowania batalionu zakończył się w roku 2022.

„Ten termin nie jest zagrożony, bo nie brakuje chętnych do służby w naszym batalionie. Sporo żołnierzy przenosi się do nas z innych jednostek, pozostali z rezerwy. To w większości ludzie zdeterminowani i świadomi, że tutaj nie będzie im łatwo” – podkreśla mjr Wawro.

Lubelski batalion korzysta między innymi z infrastruktury, która pozostała po rozwiązanej 3 Brygadzie Zmechanizowanej.

„Mamy pas taktyczny, na którym będziemy mogli prowadzić podstawowe zajęcia. Na początku będą to ćwiczenia zgrywające załogę czołgu, więc ten obiekt w zupełności nam wystarczy. Na kolejnym etapie, czyli zgrywania plutonów, zamierzamy planować pierwsze szkolenia poligonowe” – wyjaśnia mjr Wawro.

Wojciech Kempa
Fot. por. Jakub Szyndlar/19 Brygada Zmechanizowana

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!