Wiadomości

Coraz częściej chrześcijanie padają w Europie ofiarą przestępstw na tle religijnym

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W 2017 r. w Europie doszło do 485 przestępstw z nienawiści względem chrześcijan, z czego 25 miało miejsce w Polsce. Większość to przypadki wandalizmu, akty przemocy fizycznej i groźby karalne – poinformował w komunikacie Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Jak poinformowali autorzy komunikatu, akty wrogości wobec chrześcijan zostały opisane w najnowszym raporcie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dotyczącym przestępstw z nienawiści.

Według Ordo Iuris raport został utworzony na podstawie danych z 39 państw, w tym oficjalnych statystyk policyjnych z 23 krajów oraz informacji przekazanych przez 124 organizacje pozarządowe.

„Akty wypełniające znamiona przestępstwa wobec chrześcijan zgłoszone zostały przez 8 państw, m.in. Danię, Grecję, Finlandię, Polskę, Gruzję, czy Niemcy. Natomiast wszystkie raportowane przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan dotyczyły aż 35 państw, w tym również Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Francji, Belgii, Bułgarii, Włoch czy Rumunii” – czytamy w komunikacie.

Z danych zawartych w raporcie wynika, że w 2017 r. zdarzeń uznanych za przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan było w Europie 485, z czego 25 miało miejsce w Polsce. Większość z nich – 355 – to przypadki wandalizmu i niszczenia mienia. Doszło też do 93 aktów przemocy fizycznej i 37 gróźb karalnych.

Przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w Polsce zgłosił Instytut Ordo Iuris, a także Stolica Apostolska oraz mające swoją siedzibę w Wiedniu Obserwatorium Dyskryminacji i Nietolerancji wobec Chrześcijan.

Zdaniem autorów kwestia przestępstw z nienawiści nie doczekała się dotychczas uniwersalnej i wiążącej definicji. Z tego powodu na potrzeby raportu przyjęto umowną definicję tego zjawiska. Składa się na nią wymóg wypełniania znamion przestępstwa zawartego w ustawie karnej danego państwa oraz uprawdopodobnienie, że dane zdarzenie było spowodowane wrogością lub niechęcią ze względu na określoną cechę ofiary.

Wszystkie raportowane przypadki musiały być dodatkowo udokumentowane określonym źródłem, by można było zweryfikować ich prawdziwość.

Cytowana w komunikacie dyrektorka Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris Karina Walinowicz zaznaczyła, że instytut już po raz czwarty złożył do OBWE swój raport o przestępstwach z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce.

„Niestety skala zjawiska chrystianofobii staje się coraz poważniejszym tematem, częściej zauważanym nie tylko w Polsce, ale i innych europejskich państwach. Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan nie maleje, a system ich monitorowania powinien zostać usprawniony. Temu służyć ma powołanie Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris, poprzez które będziemy przyjmować zgłoszenia wszelkich incydentów na tle nienawiści wobec chrześcijan w Polsce i interweniować wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne” – zaznaczyła.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!