Historia Wiadomości

Co piąty ksiądz diecezjalny został zamordowany w okupowanej przez Niemców i Rosjan Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Co piąty ksiądz diecezjalny został zamordowany w okupowanej przez Niemców i Rosjan Polsce. W obozach zginęło czterech polskich biskupów, a blisko połowa diecezji rzymskokatolickich została pozbawiona biskupów diecezjalnych. To była również wojna z religią – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

– Księża, zakonnicy siostry zakonne byli rozstrzeliwani, wysyłani do obozów koncentracyjnych, więzieni i torturowani. Niemcy rekwirowali dobra kościelne, zamykali kościoły. Mimo to wiara Kościoła w Polsce przerwała ten mroczny okres terroru niemieckich nazistów- mówił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik

– Według badań naukowych, na ok. 10 tys. księży diecezjalnych (stan w 1939 r.) niemieccy naziści zamordowali ok. 2 tys. księży, czyli co piątego kapłana. Spośród ok. 8 tys. zakonników (stan w 1939 r.), 370 zostało zamordowanych. Ponadto, z około 17 tys. sióstr zakonnych naziści zamordowali ok. 280 sióstr. Do tego trzeba dodać, iż podczas II wojny światowej ok. 4 tys. księży i zakonników oraz ok. 1100 sióstr zakonnych było więzionych w niemieckich obozach. Ci zaś, którzy zostali na wolności również byli represjonowani –podał duchowny.

– Na 21 diecezji rzymskokatolickich w Polsce, 9 było bez biskupów diecezjalnych, którzy zostali internowani albo zmuszeni do emigracji, a jednego z biskupów diecezjalnych zamordowano. „Na emigracji przebywał kard. August Hlond, Prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński i poznański oraz biskup włocławski Karol Radoński. Biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski został zamordowany w Dachau. Niemieccy naziści internowali biskupa lubelskiego Mariana Fulmana, biskupa łódzkiego Włodzimierza Jasińskiego i biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego. Biskup piński Kazimierz Bukraba po zajęciu Pińska przez Armię Czerwoną wyjechał do Lwowa, a potem bezskutecznie zabiegał u władz okupacyjnych o powrót do diecezji. W Warszawie zaś po śmierci kard. Aleksandra Kakowskiego w grudniu 1938 r., archidiecezją zarządzał administrator apostolski – abp Stanisław Gall, który zmarł w 1942 r.. – kontynuował ks. Paweł Rytel-Andrianik.

– Niemieccy naziści zamordowali – oprócz biskupa diecezjalnego Antoniego Juliana Nowowiejskiego – trzech biskupów pomocniczych: bpa Władysław Gorala z Lublina w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen; bpa Leona Wetmańskiego z Płocka w obozie zagłady w Działdowie lub okolicach tego obozu oraz bpa Michała Kozala w obozie koncentracyjnym w Dachau – mówił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

– W sytuacjach, w których pojawiają się pogarda i nienawiść do człowieka trzeba zawsze przypominać konsekwencje II wojny światowej, czyli upadek cywilizacji europejskiej, masowe prześladowanie ludności cywilnej i Holokaust. Stąd Kościół przypomina prawo naturalne o konieczności poszanowania życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, tu nie może być żadnych wyjątków. Wojna pokazała jak tragiczne są skutki próby negacji Boga i walki z religią. Dlatego trzeba nieustannie przypominać słowa św. Jana Pawła II: +nigdy więcej wojny+, w żadnym miejscu na świecie, ale także +nigdy więcej wojny+ w naszych społecznościach i rodzinach- dodał.

/episkopat.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!