Europa Polska Świat Wiadomości

Co czwarty Niemiec uważa, że druga wojna światowa nie rozpoczęła się atakiem na Polskę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak informuje portal kresy.pl ośrodki badania opinii publicznej przeprowadziły dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej” sondaż wśród mieszkańców czterech zachodnioeuropejskich państw na temat tego jak postrzegają historię drugiej wojny światowej.

Tylko nieco ponad połowa zapytanych Włochów (52 proc.) odpowiedziała twierdząco na pytanie – „We wrześniu 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa – wówczas Niemcy i Związek Radziecki zaatakowały Polskę. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”.  25 proc. zaprzeczyło, a 23 proc. wskazało odpowiedź „nie wiem”. We Francji wiedza o rozpoczęciu wojny była wyraźnie większa bowiem twierdzącą odpowiedź odpowiedziało 64,3 proc., ale jednocześnie najwięcej bo 31,76 proc. Francuzów zaprzeczyło, a odpowiedź „nie wiem” wybrało 3,93 proc. W Wielkiej Brytanii poziom niewiedzy był już wyższy i odpowiedzi rozłożyły się w proporcjach 61,27 proc, 16,76 proc. i 21,97 proc. Co ważne, najmniejszą proporcję zgadzających się ze stwierdzeniem, że to od ataku Niemiec i ZSRR na Polskę rozpoczęła się druga wojna światowa odnotowano w Niemczech – 50,78 proc. 24,59 proc. zaprzeczyło takiemu sformułowaniu, a 24,59 proc.

Na pytanie „Czy Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów?” twierdząco odpowiedziało 45 proc. pytanych Włochów, 26 proc. zaprzeczyło, a 29 proc. odpowiedziało „nie wiem”. Wśród Francuzów proporcje wybierających wspomniane odpowiedzi wyniosły odpowiednio 67 proc., 29 proc. i 4 proc. Wśród Brytyjczyków przekonanie o tym, że Polacy pomagali Żydom w czasie drugiej wojny światowej wyraziło 67,31 proc. respondentów, 7,4 proc. zaprzeczyło, a 25,29 proc. nie było w stanie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wśród Niemców tylko 50 proc. pytanych potwierdziło, że Polacy ratowali Żydów z narażeniem życia, zaprzeczyło temu 19 proc., a aż 31 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem”.

Ankietowanym zadano w czasie sondażu także pytanie – „Rosja, walcząc z Niemcami w trakcie II wojny światowej, podbiła centralną i wschodnią Europę. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”. Zgodziło się z takim sformułowaniem 57 proc. Włochów, zaprzeczyło mu 19 proc., zaś odpowiedź „nie wiem” wybrało 24 proc. Wśród Francuzów proporcje respondentów udzielających takich odpowiedzi wyniosły odpowiednio 75 proc., 21 proc., 4 proc. W Wielkiej Brytania twierdząco odpowiadało 54 proc., przecząco 13 proc., a nie wiedziało którą z nich wybrać 23 proc. Natomiast w Niemczech z cytowanym sformułowaniem zgodziło się 57 proc. pytanych, zaprzeczyło mu 18 proc., a odpowiedź nie wybrało 25 proc.

Respondentów zapytano też o to czy „Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”. Zgodziło się 68 proc. Włochów, 12 proc. z nich zaprzeczyło, a 20 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem”. We Francji odpowiedź twierdzącą wybrało 85 proc. respondentów, przeczącą 12 proc., a odpowiedź „nie wiem” 3 proc. W Wielkiej Brytanii proporcje odpowiedzi na te pytanie rozłożyły się w stosunku odpowiednio 85 proc., 3 proc. i 12 proc. W Niemczech Polskę i Polaków za ofiary wojny uznało 71 proc. respondentów, zaprzeczało temu 12 proc., a odpowiedź „nie wiem” wybrało 17 proc.

Sondaż przeprowadziło 5 pracowni w całej Europie. Zdanie Polaków sprawdzał IBRiS, w Niemczech sondaż przeprowadziła INSA, we Francji OpinonWay, w Wielkiej Brytanii YouGov, a we Włoszech pracownia SWG. Wyniki opracowało United Survey.

Co wy na to?

Źródło: kresy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!