Wiadomości

Chcą, by rok 2017 był rokiem UPA

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Lwowska Rada Obwodowa chce, aby nadchodzący rok 2017, ogłosić rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii. W ten sposób władze Lwowszczyzny chcą uczcić 75. rocznicę powstania zbrodniczej formacji, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków.

 

Odpowiedni projekt uchwały został już przygotowany. Zgodnie z nim, przewodniczący rady obwodowej Ołeh Syniutka do 1 lutego 2017 roku powoła komitet organizacyjny, przygotuje plan obchodów rocznicowych, oraz zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez na Lwowszczyźnie. Ale są też plany, aby uczcić pamięć formacji, która „wsławiła się” niewyobrażalnym wprost okrucieństwem, także na szczeblu ogólnopaństwowym.

 

wolyn2

 

18 listopada w Werchownej Radzie Ukrainy zarejestrowano dwa projekty uchwał dotyczące uczczenia „bohaterów” z UPA na poziomie krajowym. Pierwszy projekt z nich złożył członek frakcji Front Ludowy, Ołeh Meduniec, zaś drugi – grupa deputowanych z Bloku Petra Poroszenki, Frontu Ludowego i Batkiwszczyny.

 

Wśród deputowanych, którzy złożyli drugi z projektów, są m.in. Ołej Musij, autor projektu uchwały o „polskim ludobójstwie”, a także Ołeh Laszko oraz Jurij Szuchewycz, syn głównodowodzącego UPA i zbrodniarza Romana Szuchewycza.

 

Jego treść zakłada m.in. opracowanie i wniesienie pod obrady parlamentu projektów ustaw, mających służyć odpowiedniemu uhonorowaniu i zwiększeniu ochrony socjalnej weteranów UPA. W październiku 2017 roku w Kijowie, miastach obwodowych oraz w winnych ośrodkach miałyby też odbyć się uroczystości rocznicowe. Z kolei do końca 2017 roku w szkołach miałyby zostać przeprowadzone zajęcia tematyczne, by zwiększyć zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży „heroicznymi kartami historii walki narodu ukraińskiego za swoją niepodległość”. Projekt zakłada także prowadzenie badań naukowych i organizację konferencji ogólnoukraińskich i międzynarodowych na rzecz „ustanowienia i rozpowszechniania prawdy historycznej nt. Ukraińskiej Powstańczej Armii, jej roli w uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę”, jak również ustanawianie miejsc pamięci i pomników „związanych z historią walki wyzwoleńczej ukraińskiego narodu w XX wieku”. Przewidziano też wydawanie specjalnych książek poświęconych UPA.

 

wolyn1

 

W uzasadnieniu deputowani napisali, że UPA „wniosła znaczny wkład w zdobycie i ogłoszenie niezależności Ukrainy”, a także „miała znaczący wpływ na formowanie ukraińskiej świadomości narodowej i procesów państwotwórczych na Ukrainie”.

 

– UPA odpowiedziała prawu każdego narodu do samostanowienia i suwerenności – czytamy w dokumencie. Podkreślono, że podczas II wojny światowej UPA „walczyła przeciwko niemieckiemu okupantowi”.

 

– Biorąc pod uwagę znaczącą rolę UPA w ukraińskiej historii XX wieku, naturalnym celem jest ogłoszenie na poziomie państwowym 75. Rocznicy utworzenia UPA – podkreślają deputowani. Zaznaczono również, że ogólnokrajowe obchody zwrócą uwagę społeczeństwa na „bohaterską historię UPA”, a także na „formowanie w następnych pokoleniach poczucia patriotyzmu, miłości do Ukrainy i troski o swój naród”.

 

/kresy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!