Wiadomości

Centrum Krakowa bez klubów go-go i z mniejszą ilością meleksów

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W nowym roku na terenie Starego Miasta w Krakowie obowiązują nowe przepisy o Parku Kulturowym. Wśród nich jest ograniczenie liczby meleksów do 70 rocznie oraz zakaz nagabywania do klubów nocnych i rozdawania ulotek o niemoralnej treści.

W Krakowie uchwałę o Parku Kulturowym „Stare Miasto” znowelizowano w grudniu ub. r. Za przyjęciem uchwały głosowało 38 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podmioty, których dotyczą nowe przepisy, mają trzy miesiące na dostosowanie się do nich.

Zgodnie z nowymi przepisami w Starym Mieście ograniczony ma być ruch meleksów – pojazdów elektrycznych, którymi poruszają się turyści. Rocznie wydawanych będzie tylko 70 zezwoleń na taką działalność. 

Jak zwrócił uwagę radny PiS w Radzie Miasta Krakowa Michał Drewnicki ograniczenie liczby meleksów wejdzie w życie po rozstrzygnięciu konkursu, który ogłoszą władze miasta. – Tutaj mamy zapewnienie, że to będzie dopiero po wakacjach, więc przedsiębiorcy będą mogli poczekać na zmiany jeszcze niecały rok – powiedział. 

Radny PiS w Radzie Miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus ocenił, że przepisy o meleksach to „kompromisowe rozwiązanie”, ponieważ „radni zdają sobie sprawę z potrzeb turystów, którym meleksy ułatwiają zwiedzanie”. Pietrus dodał, że prezydent Krakowa przewidywał całkowity zakaz wjazdu meleksów do ścisłego, zabytkowego centrum. 

70 pojazdów wyłonionych w konkursie otrzyma identyfikatory, ważne przez rok. Radny PiS zaznaczył, że będą to samochody nie starsze niż pięć lat. – Ważne, że będą mogły się poruszać po wyznaczonych trasach, które są trasami turystycznymi, żeby nie powodowały wrażenia „zagracenia” centrum miasta – powiedział Pietrus. 

Uchwała o Parku Kulturowym utrzymuje możliwość wypożyczania pojazdów „segway”, ale pod warunkiem, że będą one udostępniane wyłącznie zorganizowanym wycieczkom z przewodnikiem w grupach do dziesięciu osób. 

Od nowego roku w mieście obowiązuje zakaz rozdawania ulotek z informacjami „o charakterze sprzecznym z moralnością publiczną”, nagabywania przechodniów oraz prowadzenie działalności usługowej o charakterze sprzecznym z moralnością w lokalu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gastronomiczną, kulturalną lub rozrywkową. 

Jak wskazał Drewnicki, w ostatnim czasie w mieście pojawiło się bardzo dużo nocnych klubów i dziewczyn, które nagabywały mieszkańców i turystów. Podkreślił, że celem uchwały o Parku Kulturowym jest eliminacja klubów go-go w centrum miasta.

Jednym ze sposobów walki z niemoralną działalnością jest – jak mówił – wprowadzenie zakazu zaklejania witryn, jak to robi wiele punktów handlowych. – To spowoduje, że takie usługi (kluby nocne – dop.red.) nie będą mogły w Krakowie funkcjonować – powiedział. 

Jego zdaniem kluby nocne w Starym Mieście spowodowały, że „Kraków zaczął się kojarzyć z miejscem uciech cielesnych”. – To było gorszące – ocenił. 

Zgodnie z nowelizacją w Starym Mieście zabronione jest też stosowanie „chodzących reklam” – czyli stosowanie kostiumów i przebrań zachęcających do kupowania towarów i usług, z wyjątkiem przebrań zgodnych z tradycją miasta. 

Nie będzie można emitować dźwięków, obrazów i świateł (wyświetlaczy LCD i LED, neonów i laserów oraz światła innego niż białe lub zbliżone do białego do podświetlenia obiektów znajdujących się w witrynach, oknach, bramach i przejściach) w związku z prowadzeniem działalności handlowej. Te obostrzenia nie dotyczą wydarzeń kulturalnych. To też jest uderzenie w kluby go-go, których okna były podświetlane na różowo. 

Przepisy dotyczące Parku Kulturowego obowiązujące od pięciu lat doprowadziły do znaczącego zmniejszenia liczby szpecących reklam i szyldów na reprezentacyjnych ulicach Starego Miasta i „opanowania” handlu ulicznego. Władze miasta myślą o utworzeniu kolejnych parków kulturowych w Nowej Hucie oraz w starej części Podgórza. 

Kraków jest pierwszym polskim miastem, w którym pod koniec 2011 r. radni uchwalili przepisy o Parku Kulturowym. 

Regulacje odnoszące się do obszaru Starego Miasta zaczęły obowiązywać od czerwca 2012 r., i dotyczą takich sprawy jak m.in.: tablice i szyldy, które nie mogą mieć jaskrawej kolorystyki, reklamy, elewacje frontowe kamienic, wygląd i usytuowanie kiosków, stoisk handlowych oraz ogródków kawiarnianych.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!