Wiadomości

CBOS: Większość Polek nie chce mieć dzieci

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Według najnowszych badań pracowni CBOS większość kobiet w wieku rozrodczym w Polsce deklaruje, iż nie zamierza mieć potomstwa.

Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w drugiej połowie zeszłego roku podał w środę portal Bankier.pl. Zgodnie z nimi 68 proc. pytanych Polek w wieku 18-45 lat zadeklarowało, że zamierza mieć dzieci. Wśród pozostałych, dopuszczających posiadania potomstwa jedynie 17 proc. dopuszczało urodzenie dziecka w ciągu najbliższych czterech lat.

Bankier przytacza też wyniki analogicznych badań CBOS z 2017 r. W porównaniu do nich proporcja kobiet w wieku rozrodczym planujących posiadanie potomstwa spadła o 9 punktów procentowych. Natomiast odsetek kobiet zdecydowanych na urodzenie dziecka w ciągu nabliższych czterech lat spadł o 8 punktów procentowych.

„Spadek ten można po części tłumaczyć zmianami demograficznymi, jakie nastąpiły w tym czasie. W stosunku do 2017 r. w analizowanej grupie relatywnie spadł odsetek kobiet młodszych, do 34. roku życia, a wzrósł starszych, w wieku 35–39 lat, a przede wszystkim tych w wieku 40–45 lat” – napisano w raporcie CBOS.

Mimo tych strukturalnych uwarunkowań odnotowano jednak po sześciu latach także generalny spadek woli posiadania dzieci wśród namłodszych kategorii badanych do wieku 30 lat. Charakterystyczne, że inaczej niż w 2017 r. chęć urodzenia dziecka w z bliskiej przyszłości w 2022 r. deklarowały częściej kobiety w przedziale wiekowym 30-34 lat, niż te młodsze.

/banker.pl, kresy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!