Wiadomości

CBA zatrzymało trzy osoby. Miały oszukać Polską Żeglugę Morską na 3,5 mln euro

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Trzy osoby z zarzutami w związku z postępowaniem dotyczącym wyrządzenia szkody w majątku Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe w wysokości blisko 3.5 mln euro.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą wspólnie z Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie śledztwo w sprawie wyrządzenia Polskiej Żegludze Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe oraz podmiotom od niego zależnym szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Aktualnie ustalona szkoda w majątku Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe wynosi blisko 3.5 mln euro.

W ramach wskazanego śledztwa w ostatnich dniach przeszukano 16 miejsc, w tym w kancelarii prawnej, biurze rachunkowym oraz w miejscach zamieszkania osób fizycznych. Tego samego dnia przedstawiono trzem osobom świadczącym pracę lub usługi na rzecz Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe zarzuty karne między innymi w zakresie oszustwa i pomocnictwa do oszustwa oraz działania na szkodę przedsiębiorstwa oraz prania pieniędzy, w tym osobie prowadzącej obsługę prawną oraz byłemu i aktualnemu Dyrektorowi Finansowemu tego podmiotu.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. W śledztwie planowane są kolejne czynności procesowe i ma ono rozwojowy charakter.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!