Wiadomości

CBA prześwietla projekt „Syrenka” dotyczący odbudowy przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w związku z projektem „Syrenka” dotyczącym odbudowy przemysłu motoryzacyjnego w Polsce – dowiedziała się w czwartek PAP.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP, że Departament Postępowań Kontrolnych CBA rozpoczął sprawdzanie zgodności z prawem decyzji NCBR dotyczących wsparcia ze środków unijnych, budżetu państwa i samorządowych – z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-13 – pilotażów badań naukowych i demonstracyjnych prac rozwojowych.

„Będą nas podczas kontroli szczególnie interesowały losy programu reaktywacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego i wdrożenia pojazdu osobowego „Syrenka”” – powiedział PAP Piotr Kaczorek.

Rzecznik prasowy NCBR Kamil Melcer pytany przez PAP potwierdził, że toczy się taka kontrola CBA.

„Od 20 września do 20 grudnia CBA prowadzi kontrolę dotycząca przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej (DEMONSTRATOR +)”, w którym jednym z realizowanych projektów był projekt o nazwie „Reaktywacja polskiego przemysłu motoryzacyjnego – wdrożenie pojazdu osobowego Syrenka”” – podał.

Zgodnie z ustawą o CBA, kontrole Biura powinny trwać do trzech miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szef CBA może wydłużyć czynności kontrolne najdalej o sześć miesięcy – przewiduje ustawa.

Głównym celem wsparcia udzielanego w ramach programu, miała być pomoc w zastosowaniu wyników badań naukowych w gospodarce. Program miał wspierać przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe – m.in. opracowanie nowej technologii lub produktu, obejmujące przetestowanie go w skali demonstracyjnej.

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie, była odbudowa polskiego przemysłu motoryzacyjnego poprzez reaktywację polskiej marki motoryzacyjnej pod nazwą „Syrenka”.

W tej sprawie pod koniec kwietnia 2013 r. umowę konsorcjum naukowego zawarły AMZ-Kutno z Kutna (Łódzkie) i Przemysłowy Instytut Motoryzacji z Warszawy. Miało ono zbudować od podstaw nowy polski pojazd przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wdrożyć jego produkcję w małej serii. Przygotowały one wniosek o środki europejskie, który w maju 2013 r. został złożony do NCBR, a w listopadzie 2013 r. podpisano umowę. Koszt projektu miał wynieść 7,44 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE, o które wnosiło konsorcjum – prawie 4,5 mln zł.

Wnioskodawcy podkreślali, że wówczas wiele koncernów z sukcesem reaktywowało „kultowe” modele samochodów – Fiat 500, Mini Morris, czy Volkswagen. W Kutnie miał powstać samochód z lekkim nadwoziem z kompozytów, wyposażony w hybrydowy – spalinowy i elektryczny niskoemisyjny silnik. Konsorcjum deklarowało, że powstaną trzy pierwsze egzemplarze pilotażowe – demonstracyjne, służące do testów. W kolejnym etapie planowana była sprzedaż 50 samochodów w pierwszym roku produkcji, a po 300 w kolejnych.

Projekt miał zakończyć się z końcem marca 2016 r. Faktycznie udzielona dotacja na projekt była o 627 tys. niższa od zakładanego dofinasowania i wyniosła 3 mln 863,8 tys. zł.

Łączne wsparcie z NCBR w ramach programów pilotażowych (DEMONSTRATOR +), uzyskało 41 badań naukowych i prac rozwojowych na kwotę prawie 436 mln zł. CBA sprawdzi celowość i zgodność z prawem podpisania tych umów, efekty ich realizacji oraz innych z tego zakresu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest państwową instytucją, której misją jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. Te działania mają być impulsem rozwojowym dla gospodarki i korzyścią dla społeczeństwa – deklaruje NCBR.

Centrum jest agencją wykonawczą, powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Nadzoruje ją minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szefem NCBR jest prof. Maciej Chorowski.

W NCBR działa 30 osobowa Rada Centrum składająca się z dziesięciu członków wskazanych przez środowiska naukowe, dziesięciu wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe oraz dziesięciu przedstawicieli administracji państwowej. Jej kadencja trwa cztery lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana połowy jej składu.

W siedmioosobowym komitecie sterującym ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa przewodniczącym jest obecnie Robert Kurowski, a członkami Jakub Bednarek, Henryk Majchrzak, Andrzej Synowiecki, Romuald Szeremietiew, Michał Świtalski i Sławomir Weremiuk.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!