Wiadomości

CBA i KAS zatrzymały 33 osoby uczestniczące w procederze wyłudzania VAT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Kolejna wspólna akcja CBA, KAS i prokuratury. 33 osoby zatrzymane, usłyszały już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Wartość przewijających się w śledztwie wystawionych nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza 1 miliard zł.

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w zamian na uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych.

Celem tego było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych opiewały na kwotę co najmniej 1 mld zł. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie.

W czynnościach wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy CBA i KAS. Przeprowadzono je na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Wśród zatrzymanych są odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „słupy” czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były wystawiane fikcyjne faktury.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozorów Policji, zakazów kontaktowania z pozostałymi zatrzymanymi oraz poręczeń majątkowych. Wobec 4 z zatrzymanych Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wnioski prokuratury.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!