Historia

410 lat temu car Wasyl IV Szujski padł na kolana przed królem Zygmuntem III Wazą

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

29 października 1611 r. hetman Stanisław Żółkiewski powrócił triumfalnie do Warszawy z wojny moskiewskiej. W orszaku przejeżdżającym przez miasto był wzięty do niewoli car Wasyl IV Szujski, który na Zamku Królewskim ukorzył się przed królem Polski, Zygmuntem III Wazą.

Zakończona spektakularnym zwycięstwem interwencja zbrojna wojsk polskich w Rosji rozpoczęła się od oblężenia twierdzy smoleńskiej we wrześniu 1609 r. W lutym 1610 r., po przybyciu pod Smoleńsk poselstwa bojarów, obie strony konfliktu zawarły rozejm. Przewidywał on wstąpienie na tronmoskiewski syna Zygmunta III, królewicza Władysława.

4 lipca 1610 r. wojska polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozbiły pod Kłuszynem armię kniazia Dymitra Iwanowicza Szujskiego, zdążającą na odsiecz Smoleńskowi.

Triumf pod Kłuszynem

Zwycięstwo w bitwie otworzyło Polakom drogę do Moskwy. 12 września – w wyniku zawartej umowy z bojarami – wojska polskie wkroczyły do Moskwy. Na Kremlu Żółkiewski wziął do niewoli cara Wasyla IV Szujskiego.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!