Wiadomości

CBA doprowadziło do unieważnienia dużego przetargu w Jarocinie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku własnych czynności analityczno-informacyjnych doprowadziło do unieważnienia przetargu na sprzedaż 41,8 ha nieruchomości w Jarocinie. Przetarg miał być przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa.

Działania CBA pozwoliły ustalić, że teren przeznaczony w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na obszar z przewagą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz prowadzenie usług i z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, miał być sprzedany jako nieruchomość rolna w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Oznaczało to, że mogą w nim brać udział – zgodnie z ustawą o sprzedaży nieruchomości rolnych – jedynie rolnicy z terenu miasta i gminy. Cenę wywoławczą wyznaczono na poziomie 8 zł za m kw. – w sumie 3 mld 335 mln zł. Zgodnie z ustawą nabyć taką ziemię mogą tylko rolnicy, którzy od pięciu lat mają już jakąś nieruchomość rolną w danej gminie.

Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził, że funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych poznańskiej delegatury CBA udali się na ogłoszenie przetargu, w którym oferty składano na piśmie w zamkniętych kopertach.

– Okazało się, że koperty zawierające oferty zostały już wcześniej otwarte przez pracowników Urzędu Miejskiego – powiedział Brodowski. Przewodniczący komisji tłumaczył, że oferty otwarto wcześniej, aby sprawdzić, czy uczestnicy spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do niego, jednak takie działanie urzędników było niezgodne z prawem – wyjaśnił.

Funkcjonariusze CBA ocenili, że złamano zasadę niejawności ofert przed momentem ich otwarcia w części jawnej przetargu. Mogło też dojść do ujawnienia ceny zawartej w ofercie, co godzi w zasadę uczciwej konkurencji i daje bezprawną możliwość wywierania wpływu na jego wynik.

– W tych warunkach można było manipulować przebiegiem postępowania np. przez skorygowanie treści oferty lub sprofilowania jednej z nich pod kątem konkurencyjnym – powiedział Brodowski.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!