Telewizja internetowa

Bohaterowie Powstań Śląskich. Ich marzenia o Polsce – ks. Jan Kapica

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Gdy żołnierze polscy, dowodzeni przez gen. Stanisława Szeptyckiego, wśród niesłychanego entuzjazmu wkraczali na Górny Śląsk witał ich na szopienickim moście w imieniu władz kościelnych delegat biskupi ks. Jan Kapica:

Narodzie polski! Ludu górnośląski! Panie Generale!:Żołnierze polscy! Jesteśmy wolni! Oto kajdany, które nas krępowały już opadły. Za to niech będzie Bogu cześć i chwała! A z piersi wolnego ludu na całym Górnym Śląsku polskim unosi się ku Niebu uroczyste Te Deum – Ciebie Boże wielbimy. […]

Dziś się raduje cała Polska! Dziś cieszy się Górny Śląsk! Dziś bowiem wita Śląsk Polskę, a Polska wita Śląsk. Witając Ciebie, Panie Generale, w imieniu ludu i duchowieństwa katolickiego, witamy Polskę, Ojczyznę naszą. Witaj nam Ojczyzno, zobacz Twoje dzieci! 700 lat byliśmy rozłączeni, ale jeszcze nie zapomnieliśmy języka ojczystego, nie zapomnieliśmy pacierza polskiego.

Witając Polskę, witamy Ciebie, Biały Orle! Wzbij się wysoko nad ziemię śląską, nad jej miasta, nad jej wioski. Tyś nam symbolem wolności i sławy, symbolem ideałów narodowych.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!