Europa Wiadomości

Białoruś: Liczba zwolenników unii z Rosją spadła o 20 %

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Jak zawiadamia portal kresy24.pl w 2019 r. liczba zwolenników sojuszu z Rosją spadła na Białorusi z 60,4 do 40,4%, wynika z badań przeprowadzonych przez Białoruską Pracownię Analityczną prof. Andrieja Wardamackiego, które opublikował „Biełsat”.

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2019 roku na Białorusi.Wśród respondentów znalazły się osoby z różnych regionów Białorusi, nie tylko z miast ale i wsi.

Z informacji przedstawionej przez pracownię socjologiczną prof. Wardamackiego wynika, że ​​w 2019 r. w społeczeństwie białoruskim nastąpiła zmiana orientacji geopolitycznej. Odsetek zwolenników sojuszu z Rosją spadł z 60,4 do 40,4%.

To ważne, bo gdyby Aleksander Łukaszenka dociśnięty przez Putina zorganizował referendum w sprawie geopolitycznego wyboru Białorusi, zwolennicy sojuszu z Rosją nie uzyskaliby absolutnej większości głosów.

Gwałtowny spadek prorosyjskich nastrojów nastąpił w okresie wrzesień – grudzień, wówczas liczba zwolenników sojuszu spadła o 14,7% w ciągu czterech miesięcy (z 54,8 do 40,4%). Jednocześnie nasiliły się proeuropejskie nastroje w społeczeństwie: liczba zwolenników przystąpienia do Unii Europejskiej wzrosła z 24,4 do 32%.

Przypomnijmy, że to właśnie w okresie od września do grudnia doszło do przesilenia w negocjacjach dotyczących integracji w ramach Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, oraz do licznych protestów z tym związanych.

We wrześniu 2019 r. rządy Rosji i Białorusi uzgodniły projekt programu działań, tzw. mapy drogowe w ramach których miałoby następować pogłębienie integracji. W okresie październik-listopad odbyły się negocjacje rządowe ws. map, a w grudniu miało dojść do podpisania dokumentów na szczeblu głów państw. W grudniu,w Mińsku i innych miastach Białorusi odbyła się seria pikiet i marszów w obronie niepodległości i przeciwko integracji z Federacją Rosyjską.

Zdecydowana większość Białorusinów – 74,6% – jest przekonana, że ​​Białoruś i Rosja powinny być całkowicie niezależnymi państwami, ale mieć przyjazne stosunki. Białorusini chcą otwartych granic z FR, ruchu bezwizowego i zwolnienia z ceł. Ale 6,6% respondentów uważa, że ​​stosunki z Rosją nie powinny różnić się od stosunków z innymi krajami, to znaczy powinna istnieć zamknięta granica, cła i wizy.

12,8% respondentów opowiedziało się za zjednoczeniem Białorusi i Rosji w państwie związkowym, a 3,7% opowiedziało się za przyłączeniem się do RF.

Profesor Wardamacki, autor badań, w wywiadzie dla belsat.eu zauważył, że spadek nastrojów prorosyjskich w 2019 r. można podzielić na dwa etapy: stopniowy (od stycznia do września) i gwałtowny (od września do końca grudnia)

„To się nigdy wcześniej nie zdarzyło”, podkreśla Wardamacki. Zwraca uwagę, że za zmianą nastrojów stoją białoruskie media rządowe, które w negatywnym świetle zaczęły mówić o Rosji, a także o relacjach między Białorusią a Rosją.

Według socjologa, geopolityczne poglądy Białorusinów w 2020 r. będą nadal kształtowane przez sytuację w relacjach białorusko-rosyjskich oraz ton, w jakich te relacje będą przedstawiane w mediach.

Co mogło wpłynąć na ta reorientacje poglądów?

Źródło: kresy24.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!