Świat Wiadomości

Bermudy w drodze referendum zdelegalizowały związki jednopłciowe

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Gubernator Bermudów (terytorium zależnego Wielkiej Brytanii na Oceanie Atlantyckim) John Rankin podpisał wczoraj ustawę przywracającą definiowanie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzn. W grudniu została ona uchwalona miejscowy parlament, ale wymagało to jeszcze zatwierdzenia przez mianowanego przez królową Elżbietę II gubernatora.

W przeprowadzonym w 2016 r. referendum przeważającą większością głosów opowiedziano się przeciw uznawaniu związków homoseksualnych za małżeńskie. Sąd Najwyższy jednak w 2017 r. zalegalizował je uznając, iż definicja małżeństwa jest „niespójna z przepisami Konwencji o Prawach Człowieka”.

Deputowani zdecydowali się na to zaledwie w pół roku po uznaniu tzw. „małżeństw” jednopłciowych przez tamtejszy Sąd Najwyższy. Nowe prawo nie delegalizuje związków już zawartych, ale nie pozwala już na ich zawieranie w przyszłości.

Źródło: dzienniknarodowy.pl

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!