Wiadomości

Będzie postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Żurka

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Będzie postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziego Sądu Okręgowego Waldemara Żurka, który kwestionował skuteczność powołania sędziego Kamila Zaradkiewicza do Sądu Najwyższego – wynika z komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba – informuje portal TVP Info.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab wydał komunikat dotyczący podjęcia czynności wyjaśniających w sprawie podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez sędziego Waldemara Żurka. Miało ono polegać na podjęciu przez niego działań prawnych kwestionujących skuteczność powołania Kamila Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego oraz kwestionujących jego stosunek służbowy pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego. W dalszej kolejności działania te miały się przyczynić do kwestionowania „umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – Krajowej Rady Sądownictwa”.

W komunikacie jest mowa o „zachowaniach przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości, niezależności i bezstronności, a zatem działań stanowiących uchybienie godności urzędu”.

W złożonym wczoraj pozwie Waldemar Żurek domagał się ustalenia, że Kamil Zaradkiewicz nie jest sędzią i odsunięcia go od orzekania i wykonywania funkcji p.o. prezesa SN.

Sprawę skomentował zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik.

„Sędzia Waldemar Ż. w lipcu 2019 r. pomawiał i groził w internecie SSN K. Zaradkiewiczowi (sprawa już w sądzie dyscyp.), teraz podejmuje działania prawne nakierowane na podważenie jego statusu służbowego. Godzi to w interes wymiaru sprawiedliwości” – napisał na Twitterze.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!