Wiadomości

Sondaż: Co Polacy myślą o nauce strzelania w szkołach?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Polaków zapytano, co myślą o pomyśle nauki strzelania i obsługi broni w szkołach. Sondaż przeprowadziła firma Ariadna dla Wirtualnej Polski, a wyniki opublikowano w sobotę, 4 czerwca.

Na pytanie “Czy popierasz pomysł, żeby uczniowie w Polsce w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczyli się budowy broni i strzelania w szkołach średnich (liceum, technikum)?” odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 50 proc. respondentów. Pomysł ten “zdecydowanie” popiera 24 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 35 proc. respondentów, przy czym “zdecydowanie nie” wskazało 15 proc. pytanych. Natomiast 15 proc. osób nie potrafiło wskazać opcji w tym temacie.

Najwięcej zwolenników pomysłu wprowadzenia nauki budowy broni i kursów strzeleckich do szkół średnich w Polsce jest wśród mężczyzn (61 proc. – “za”, 25 proc. – “przeciw”). Zaś wśród kobiet przeważają odpowiedzi negatywne (43 proc. – “przeciw”, 41 proc. – “za”).

Sondaż zrealizowano metodą CAWI na panelu internetowym w dniach 27-30 maja tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 055 dorosłych Polaków. Jak poinformował portal wp.pl, struktura próby dobrana była według płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

W Polsce przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowo realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W maju do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane projekty rozporządzeń Ministerstwa Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Konsultacje potrwają do 24 czerwca tego roku. Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazło się m.in. reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!