Wiadomości

Atak europarlamentu na rodzinę. Tak głosowali polscy europosłowie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą „małżeństw” jednopłciowych i związków partnerskich, które „powinny być uznawane w całej Unii”. Przeciw rezolucji głosowali wszyscy europosłowie PiS. Deputowani Lewicy byli „za”. Europosłowie Platformy Obywatelskiej w większości wstrzymali się od głosu.

Za rezolucją w sprawie „praw osób LGBTIQ” w UE głosowało 387 europosłów, 161 było przeciw, 123 wstrzymało się do głosu.

W rezolucji stwierdzono, że „małżeństwa” lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich w jednolity sposób, a „małżonkowie” i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich odpowiednicy przeciwnej płci.

Rezolucja wzywa również wszystkie kraje UE do uznania osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców. Posłowie chcą, by „tęczowe rodziny” miały takie samo prawo do łączenia rodzin, jak pary przeciwnej płci i ich rodziny.

Posłowie uznali również, że „społeczności LGBTIQ” w Polsce i na Węgrzech doświadczają dyskryminacji i wezwali w związku z tym UE do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zastosowania środków sądowych i narzędzi budżetowych przeciwko Warszawie i Budapesztowi.

Przeciwko przyjęciu rezolucji o LGBT głosowali wszyscy obecni europosłowie Prawa i Sprawiedliwości: Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Beata Kempa, Izabela Helena Kloc, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdzanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski, Krzysztof Jurgiel.

Za rezolucją głosowało czworo europosłów Platformy Obywatelskiej: Bartosz Arłukowicz, Danuta Hübner, Janina Ochojska, Róża Thun. Rezolucję poparli europosłowie: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Sylwia Spurek, Leszek Miller.

Od głosu wstrzymali się: Magdalena Adamowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski.

PSL nie wziął udziału w głosowaniu.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!