Felietony

Wystawa „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie”.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, które umożliwi nam zaprezentowanie nowej ekspozycji stałej w obrębie rekonstrukcji osiedla z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na półwyspie Jeziora Biskupińskiego.

Z wielką radością możemy poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, które umożliwi nam zaprezentowanie nowej ekspozycji stałej w obrębie rekonstrukcji osiedla z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na półwyspie Jeziora Biskupińskiego!

Wystawa będzie znajdowała się w chacie dostosowanej do celów wystawienniczych, zlokalizowanej w północnym rzędzie drewnianych rekonstrukcji osady obronnej z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na półwyspie Jeziora Biskupińskiego na terenie rezerwatu archeologicznego.  Zostanie udostępniona do zwiedzania od 18 listopada 2020 roku.

Celem organizacji wystawy jest powstanie narracji mówiącej o historii tego miejsca – reliktach drewnianych zabudowań osady sprzed 2700 lat, które ze względów konserwatorskich nie mogą być odsłonięte i w taki sposób prezentowane szerszej publiczności.

Treści zawarte na wystawie zaznajomią zwiedzających rekonstrukcje z wynikami badań archeologicznych prowadzonych na osadzie od 1934 r. po lata 70. XX w. Wyjaśnią proces wznoszenia osady i jej wielofazowość oraz zwrócą uwagę na elementy konstrukcyjne, a także przybliżą etapy jej odsłaniania przez archeologów. Ukazana zostanie zależność między odkrytymi w trakcie badań archeologicznych na półwyspie elementami konstrukcyjnymi zabudowań osady ludności kultury łużyckiej z zastanymi fragmentami jej rekonstrukcji – czyli powiązanie tego, co jest zachowane in situ pod ziemią ze zrekonstruowanymi dokładnie nad dawnymi reliktami budynkami. Nacisk zostanie położony również na wyjaśnienie kwestii dendrologicznych, dendrochronologicznych i konserwacji drewna archeologicznego.

Ponadto treści zawarte na wystawie pokażą zwiedzającym, że w miejscu, gdzie stała osada z końca epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, ponad 1500 lat później powstał gród wczesnośredniowieczny, powiązany gospodarczo z wioską rzemieślniczą, której rekonstrukcję można oglądać na terenie rezerwatu archeologicznego.

Na planszach znajdą się reprodukcje fotografii archiwalnych, na których zadokumentowany został przebieg badań archeologicznych osady ludności kultury łużyckiej oraz relikty drewnianych konstrukcji (m.in. pozostałości po trzynastu rzędach chat, ulicach, wale, falochronie; konstrukcje sumikowo-łątkowe, skrzyniowe, elementy konstrukcyjne zapobiegające grzęźnięciu w podmokłym gruncie). Obok fotografii pojawią się grafiki 2D i 3D omawiające konstrukcje wyżej wymienionych elementów zabudowań. Teksty będą dotyczyły badań archeologicznych prowadzonych w latach 30-70. XX w., procesu wznoszenia osady i jej elementów konstrukcyjnych oraz dendrologii, dendrochronologii i konserwacji drewna archeologicznego, w kontekście zachowanych reliktów osady kultury łużyckiej. Ponadto pojawią się repliki narzędzi, za pomocą których były stawiane zabudowania osady 2700 lat temu (m.in. siekierka kamienna, siekierka brązowa, młotek drewniany) oraz próbki różnych gatunków drewna użytych do wzniesienia osady.

Treści na planszach zredagowane będą w języku polskim i angielskim oraz zostaną dostosowane do różnych grup wiekowych – dzieci oraz dorosłych. Na monitorze prezentowany będzie film prezentujący wielofazowość zabudowy na półwyspie.

Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących powstanie metalowa makieta osady na półwyspie sprzed 2700 lat temu. Dzięki zastosowaniu wielu detali osoby z dysfunkcją wzroku „zobaczą” osadę jako całość, ale też zapoznają się dokładnie z jej poszczególnymi elementami. W obrębie makiety pojawi się tekst w czarnodruku (w języku polskim i angielskim) oraz w alfabecie Braille’a, którym posługują się osoby niewidome. Treści umieszczone na planszach będzie można również odsłuchać na słuchawkach. Montaż rampy podjazdowej wewnątrz chaty wystawienniczej umożliwi łatwy i bezpieczny dostęp do wystawy osobom na wózkach inwalidzkich, a także rodzinom z wózkami dziecięcymi.

Wystawie będzie towarzyszył katalog, wydany w formie albumowej, z syntetyczną historią badań biskupińskich oraz reprodukcjami archiwalnych zdjęć wykonanymi w trakcie prac archeologicznych prowadzonych na półwyspie z lat 30 – 70. XX w. Katalog zostanie wydany w nakładzie 500 egzemplarzy. Będzie on dystrybuowany nieodpłatnie, a jego wersja elektroniczna umieszczona na stronie internetowej Muzeum.

/Muzeum Archeologiczne w Biskupinie/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!