Felietony

Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Portal Magna Polonia objął patronat medialny nad promocją publikacji Damiana Karola „Markowskiego, Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 18 października (czwartek) o godz. 17.30 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25.

Udział wezmą:
prof. dr hab. Romuald Turkowski – Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
prowadzenie: dr hab. Jan Szumski – Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Pomimo oporu ukraińskiego i polskiego podziemia, siły sowieckie, kierowane przez funkcjonariuszy NKWD-MWD oraz NKGB-MGB-KGB, zdołały doszczętnie rozbić swych przeciwników na polach bitew lub przez masowe aresztowania. Rozprawa z antysowieckim podziemiem była niezbędna, aby administracja zdołała wykonać swoje zadania na terenach okupowanych, a następnie przyłączonych do ZSRS.

Lokalne władze obwodowe kierowane przez grono „wschodnich” komunistów, którzy powrócili do Lwowa w 1944 r. wraz z Armią Czerwoną, były w pełni zależne od kijowskiego i moskiewskiego kierownictwa i odegrały swą rolę w procesie sowietyzacji m.in. przez likwidację struktur Cerkwi greckokatolickiej, kolektywizację rolnictwa i zastraszenie inteligencji przy pomocy masowego terroru. Aresztowano, represjonowano i skazano na karę śmierci lub pobyt w łagrach tysiące osób. W okresie tym, trwającym zaledwie osiem i pół roku, władze sowieckie zdołały radykalnie zmienić obraz wielonarodowego i wielokulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza oraz – przede wszystkim – miasta Lwowa, przekształconego w główny ośrodek przemysłowy i polityczny Zachodniej Ukrainy.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!