Wiadomości

Akt oskarżenia za międzynarodowy przemyt kokainy, haszyszu i marihuany

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko 12 osobom zarzucając im przemyt hurtowych ilości haszyszu oraz kokainy i marihuany.

Część osób jest oskarżona o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Postępowanie było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył 12 osób o popełnienie łącznie 100 przestępstw głównie przemytu znacznych ilości narkotyków kwalifikowanego z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz obrotu znacznymi ilościami narkotyków kwalifikowanego z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym ośmiu również o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk. Wobec 12 podejrzanych stosowane było tymczasowe aresztowanie. Dwóch podejrzanych (obywateli Ukrainy) zostało sprowadzonych do Polski ze Szwecji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Ponadto dwóch polskich obywateli poszukiwanych międzynarodowym listem gończym zostało przekazanych w ramach ekstradycji z Norwegii. Postępowanie karne prowadzone przez norweski wymiar sprawiedliwości dotyczące dwóch polskich obywateli zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Za zarzucane przestępstwa przemytu narkotyków oskarżonym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz nawiązka w wysokości do 50 tysięcy złotych na cele zapobiegania i zwalczania narkomani oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionych przestępstw.

W toku śledztwa prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonych na łączną kwotę ponad 170 tysięcy złotych.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że w latach 2013 – 2017, na terenie Europy działała zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przywozem, przewozem oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem znacznych ilości narkotyków. Jej trzon stanowili polscy obywatele zamieszkujący w województwie pomorskim. Grupa dokonywała przewozu zabronionych substancji z terytorium Hiszpanii i Włoch do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Łotwy, Danii, Szwecji oraz Norwegii. Członkowie grupy dokonali transportu prawie 4 ton narkotyków, takich jak haszysz, kokaina i marihuana. Na skutek podjęcia międzynarodowej współpracy organów ścigania, udaremniono na terenie Europy (w Norwegii, Holandii, Szwecji i w Polsce) cztery próby przemytu haszyszu o łącznej wadze prawie 800 kilogramów oraz jedną próbę przemytu 50 kilogramów kokainy. W toku śledztwa zabezpieczono narkotyki o czarnorynkowej wartości prawie 150 milionów złotych.

W toku postępowania prokurator ustalił, że dwóch oskarżonych niezależnie od przestępstwa przemytu haszyszu, brało również udział w kradzieży z włamaniem do magazynu depozytowego ówczesnego Urzędu Celnego w Toruniu, znajdującego się w Chełmży, koło Torunia. Po wyłamaniu zabezpieczeń i dezaktywacji alarmów, sprawcy weszli do wnętrza magazynu depozytowego, skąd zabrali w celu przywłaszczenia urządzenia służące do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, a także gotowe wyroby tytoniowe bez znaków skarbowych akcyzy o łącznej wartości ponad 9 milionów złotych. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej zabezpieczyli skradzione przedmioty, a uczestniczącym w tym zdarzeniu osobom prokurator ogłosił zarzuty kradzieży z włamaniem za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku postępowania pozyskano 29 opinii biegłych m.in. z zakresu badań informatycznych, mechanoskopijnych, poligraficznych, daktyloskopii, traseologicznych, chemicznych, genetyki sądowej. Przesłuchano w charakterze świadków 67 osób oraz skierowano 6 wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej i europejskich nakazów dochodzeniowych.

Aktem oskarżenia objęto 12 osób spośród piętnastoosobowej grupy. W odniesieniu do dwóch osób – obywateli Ukrainy postępowanie zakończono skierowaniem w sierpniu 2019 r. aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku, który skazał ich na kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Postępowanie dotyczące trzeciego podejrzanego polskiego obywatela nadal jest nadzorowane w Pomorskim Wydziale Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!