Wiadomości

Akt oskarżenia wobec byłego Burmistrza Miasta Pułtusk

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie i Burmistrzowi Miasta Pułtusk, Krzysztofowi N. Śledztwo w sprawie prowadzili funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA.

Prokurator zarzuca oskarżonemu podejmowanie szeregu działań na niekorzyść Zespołu Szkół w Golądkowie oraz Gminy Pułtusk w okresie pełnienia przez niego funkcji publicznych, a także przestępstwa korupcyjne w związku z realizacją przetargów publicznych.

W wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, Krzysztof N. usłyszał kilkanaście zarzutów w tym m.in. przyjęcia korzyści majątkowej o znacznej wartości w związku z pełnieniem funkcji publicznej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wyrządzenia szkód w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych, a także oszustw na szkodę Skarbu Państwa.

Ujawnione przez śledczych nieprawidłowości dotyczą inwestycji i projektów realizowanych na terenie Gminy Pułtusk w latach 2009-2016, tj. przebudowy i remontu budynków szkoły i internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie na ok. 400 tys. zł, realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze szkodą w mieniu Skarbu Państwa w kwocie ok. 2,2 mln zł oraz budowy miejskiego żłobka w Pułtusku. Ponadto śledczy zarzucają Krzysztofowi N. wyrządzenie szkody majątkowej w mieniu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku na kwotę ok. 8 mln zł.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!